Course syllabus ZZOO-D - Zemědělská zoologie (AF - 2018/2019 - doktorská studia)


     Czech          


Kód předmětu:
ZZOO-D
Název předmětu česky:
Zemědělská zoologie
Název předmětu anglicky:
Agricultural Zoology
Semestr:
2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Garantující ústav: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozvinout zoologické znalosti studentů získané v magisterském studiu tak, aby měli solidní teoretický základ pro pochopení navazujících prakticky zaměřených disciplín i pro použití přímo ve své výzkumné i praktické činnosti.
 
Obsah předmětu:
1.
Student získá přehled o problematice obecné zoologie (cytologie, histologie, evoluční organologie, ontogeneze), zoogeografie, domestikace, evoluční biologie, ekologie a etologie. Podstatnou část obsahové náplně tvoří systematická zoologie zaměřená na taxony významné ze zemědělského hlediska (Protozoa, Plathelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Vertebrata). Pozornost je věnována druhům s negativním (zemědělští a skladištní škůdci, parazité, přenašeči) i pozitivním významem (půdní druhy, bioregulátoři, opylovači, lovné a domácí druhy). Studium je zaměřeno i na poznávání důležitých druhů a jejich způsobu života. Obsahová náplň bude modifikována podle potřeb studentů v návaznosti na jejich specializaci a téma disertační práce. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J. Zoologie pro zemědělce a lesníky. 3rd vyd. Brno: Konvoj, 2004. 264 s. ISBN 80-7302-065-3.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 1 : Bezobratlí. 2nd vyd. Praha: SZN, 1973. 442 s.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie: Obratlovci. 2nd vyd. Praha: SZN, 1973. 318 s.

Doporučená:
Zoology. Philadelphia: Saunders College Pub., 1009 s. ISBN 0-03-030504-7.
HARLEY, J P. Zoology. 8th vyd. Dubuque, IA: McGraw-Hill, 592 s. ISBN 978-0-07-302820-0.
ALLABY, M. A dictionary of zoology. Oxford: Oxford University Press, 2003. 597 s. ISBN 0-19-860758-X.
WESTHEIDE, W. Spezielle Zoologie : Einzeller und Wirbellose Tiere.. Teil 1. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag, 1996. 21 s. ISBN 3-437-20515-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2020/2021 - doktorská studia, 2019/2020 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Type of output: