Sylabus predmetu STZ-D - Systematika a taxonomie živočichů (AF - 2018/2019 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: STZ-D
Název v jazyce výuky: Systematika a taxonomie živočichů
Název česky: Systematika a taxonomie živočichů
Název anglicky: Zoological systematics and taxonomy
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: doktorský
Semestr: 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty s principy systematiky a taxonomie, základy klasifikace a nomenklatury, poukázat na různé směry a používané metody. Naučit se pracovat se specializovanou literaturu týkající se systematiky a taxonomie.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: