Course syllabus EKO-D - Ecology (FA - 2018/2019 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: EKO-D
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Ekologie
Název anglicky: Ecology
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2018/2019
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Prohloubit poznatky získané během magisterského studia, zdokonalit se v užívání nejdůležitějších ekologických pojmů, poznat základní ekologické vztahy a procesy a naučit se využívat ekologických poznatků. Studenti získají znalosti o fungování přírodních systémů a přírodních procesech v krajině, procesy a jevy v ekosystémech a krajině dokáží posuzovat ve vzájemných souvislostech.
 
Obsah předmětu:
1.Studijní náplň je sestavena podle vzrůstající úrovně a složitosti ekologických jednotek. Tím narůstá komplexnost problematiky a studenti jsou nuceni přemýšlet a posuzovat jevy ve vzájemných souvislostech. Pozornost je zaměřena na tyto tematické okruhy: ekologické faktory, ekologická valence, adaptace, bioindikace, populace, její funkce a vlastnosti (hustota, biomasa, struktura, dynamika), vztahy uvnitř populace a mezi populacemi, společenstva (typy, struktura, vlastnosti), dynamika společenstev, stabilita, diverzita, klimax, ekosystém (produkce, koloběhy látek, tok energie), přirozené a antropogenní ekosystémy. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZBEGON, M. et al.Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]OlomoucVydavatelství Univerzity Palackého199780-7067-695-7
ZTOWNSEND, C R. -- BEGON, M. -- HARPER, J L.Základy ekologieOlomoucUniverzita Palackého v Olomouci2010978-80-244-2478-1
ZCol.Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech RepublicPrahaAgentura ochrany přírody a krajiny ČR2010978-80-87457-02-3
ZLAŠTŮVKA, Z.EkologieBrnoKonvoj200080-85615-93-2
ZSLAVÍKOVÁ, J. -- ZPĚVÁK, I.Ekologie rostlinPrahaSPN1986
DALLABY, M.A dictionary of ecologyOxfordOxford University Press2005978-0-19-860905-6
DBEGON, M. -- TOWNSEND, C R. -- HARPER, J L.Ecology: from individuals to ecosystemsMalden, MABlackwell Pub.2006978-1-4051-1117-1
DGURNEY, W. -- NISBET, R.Ecological DynamicsNew YorkOxford University Press19980-19-510443-9
DKREBS, J.Behavioural Ecology : An Evolutionary ApproachLondonBlackwell Scientific Publications19910-632-02702-9
DPIANKA, E R.Evolutionary EcologySan FranciscoBenjamin Cummings19990-321-04288-3
DTISCHLER, W.AgrarökologieJenaVEB Gustav Fischer Verlag1965

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Type of output: