Sylabus predmetu AEN-D - Aplikovaná entomologie (AF - 2018/2019 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
AEN-D
Název předmětu česky: Aplikovaná entomologie
Název předmětu anglicky:
Applied Entomology
Semestr:
2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozvinout znalosti studentů o hmyzu získané v magisterském studiu tak, aby byli schopni je využít při posuzování praktického významu jednotlivých druhů žijících v zemědělských, lesních a urbánních ekosystémech včetně druhů synantropních. Naučit se na základě výskytu důležitých skupin a druhů hmyzu posuzovat míru narušení a stav prostředí, být sami schopni vybrané skupiny hmyzu k tomuto účelu využívat.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 9. 9. 2019.

Typ výstupu: