Sylabus předmětu DTFA - Theory of Finance (PEF - 2018/2019 - doktorská studia)


     Angličtina          


Kód předmětu: DTFA
Název předmětu česky: Theory of Finance
Název předmětu anglicky:
Theory of Finance
Semestr:
2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAILEY, S J. Local Government Economics : Principles and Practice. 1. vyd. London: Macmillan, 1999. 12 s. ISBN 0-333-66908-8.
FEENSTRA, R C. -- TAYLOR, A M. International economics. New York, NY: Worth, 2008. 980 s. ISBN 978-0-7167-9283-3.
PILBEAM, K. Finance and financial markets. 2. vyd. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2005. 479 s. ISBN 978-1-40394834-2.
ROSEN, H S. -- GAYER, T. Public finance. 9. vyd. Boston, MA: McGraw-Hill/Higher Education, 2010. 595 s. The McGraw-Hill series economics. ISBN 978-007-351135-1.
VISSER, H. A guide to international monetary economics : exchange rate theories, systems and policies. 3. vyd. Northhampton: Edward Elgar, 2005. 257 s. ISBN 1-84376-595-0.
BUCKLEY, A. Multinational finance. 5. vyd. Harlow: Prentice Hall/Financial Times, 2004. 788 s. ISBN 0-273-68209-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2019/2020 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 8. 2018.

Typ výstupu: