Sylabus předmětu DTF - Teorie financí pro DSP (PEF - 2018/2019 - doktorská studia)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DTF
Název v jazyce výuky: Teorie financí pro DSP
Název česky: Teorie financí pro DSP
Název anglicky: Theory of Finance
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2018/2019
Vyučující: doc. Ing. Petr David, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (garant, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jan Široký, CSc. (přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je prohloubení a získání hlubších, především teoretických poznatků z oblasti financí a jejich působení v ekonomickém systému.
 
Obsah předmětu:
1.Teorie dynamického oceňování aktiv (dotace 4/0)
 
a.Oceňováním aktiv na finančních trzích
b.Volatilita a nejistota na finančních trzích
c.Optimalizace portfolií

2.Teorie behaviorálních financí (dotace 4/0)
 
a.Asymetrické informace a davové chování
b.Teorie racionálního očekávání
c.Teorie racionální nepozornosti

3.Teorie daní (dotace 4/0)
 
a.Měření nadměrného daňového břemene
b.Přístupy ke spravedlnosti daní a měření jejich distribučních účinků
c.Evaluace funkcí daní
d.Multiplikace daní

4.Teoretické aspekty jednotlivých typů daní s ohledem na kontext EU (dotace 4/0)
 
a.Daňová integrace a spolupráce v rámci EU
b.Harmonizace a koordinace přímých daní
c.Harmonizace nepřímých daní

 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace16 h16 h
Celkem16 h16 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška před komisí
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZDUFFIE, D.Dynamic asset pricing theory0-691-09022-X
ZFAMA, E.The Behavior of Stock-Market Prices. In: The Journal of Business: Vol. 38, No. 1. (Jan., 1965), pp. 34-105
ZBAKER, H K. -- NOFSINGER, J R.Behavioral finance: investors, corporations, and markets978-0-470-49911-5
ZSCHILLER, R.From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance in The Journal of Economic Perspectives, Vol.17. NO.1 (Winter, 2003), 83 - 104
ZBRUCE, B R.Handbook of behavioral financeCheltenham [u.a.Edwar Elgar2010978-0-85793-091-0
ZGUERARD, J.Handbook of portfolio construction contemporary applications of Markowitz techniquesNew York New York: Springer2010978-0-387-7-7439-8
ZKUBÁTOVÁ, K.Daňová teorie a politikaWolters Kluwer2018978-80-7598-165-3
ZŠIROKÝ, J.Daně v Evropské uniiPrahaLeges2018978-80-7502-274-5
ZAUERBACH, A. -- FELDSTEIN, M.Handbook of Public Economics. Vol I.AmsterdamNorth-Holland2007978-0-444-87612-6
ZTheory and practice of excise taxation: smoking, drinking, gambling, polluting, and drivingOxfordOxford University Press20050-19-927859-8
ZEuropean tax handbook 2016978-90-8722-365-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 7. 1. 2019.

Typ výstupu: