Sylabus předmětu DMZ - Mezinárodní zdanění a daňové systémy EU pro DSP (PEF - 2018/2019 - doktorská studia)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DMZ
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Mezinárodní zdanění a daňové systémy EU pro DSP
Název anglicky: International Taxation and EU Tax systems
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2018/2019
Vyučující: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je deskripce a srovnávací analýza daňových systémů zemí EU a dalších vybraných států světa. Kromě struktury daňových výnosů je věnována pozornost technikám výběru daně a mechanismu fungování daní, uplatňování daňových sazeb, analýze stimulačních a destimulačních efektů a adresnosti ukládání daní. V rámci mezinárodního zdanění je zaměřena pozornost na smlouvy a metody zamezení mezinárodního dvojího zdanění, základní pravidla zdaňování příjmů rezidentů a nonrezidentů, zdaňování mezinárodního pronájmu pracovní síly a problematice daňové harmonizace, koordinace a konkurence v kontextu jednotného vnitřního trhu EU.
 
Obsah předmětu:
1.Studium daňových systémů zemí EU, dalších evropských zemí, USA, Kanady a Austrálie. Mechanismy fungování daní, analýza daňových instrumentů, spravedlnost a efektivnost daňových systémů, adresnost ukládání daní, stimulační a destimulační efekty daní, rozdíly v technikách výběru daní a správy daní. Smlouvy a metody zamezení mezinárodního dvojího zdanění, metodika zdaňování mezinárodního pronájmu pracovní síly, příjmů rezidentů a nonrezidentů. Daňová harmonizace, koordinace a konkurence . (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška před komisí
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DVybíhal,V., Zdaňování příjmů fyzických osob 2005, praktický průvodce, Praha : Grada Publishing, 2005. 216 s. ISBN 80-247-1232-6.
DVybíhal,V.-Nerudová,D., International Taxation, Brno : MZLU, 2004. 105 s. ISBN 80-7157-833-9.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 8. 2018.

Typ výstupu: