Sylabus předmětu DMZA - International Taxation and Tax Systems (PEF - 2018/2019 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DMZA
Název předmětu česky:
International Taxation and Tax Systems
Název předmětu anglicky:
International Taxation and Tax Systems
Semestr: 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Introduction to the law of double taxation conventions. Wien: Linde, 2010. 222 s. ISBN 978-90-8722-082-2.
Principles amd practice of double taxation agreements: a question and answer approach. London: BNA International, 413 s. ISBN 978-0-906524-15-2.
FERRIS, K R. -- SELLING, T I. -- HASKINS, M E. International Financial Reporting and Analysis: A Contextual Emphasis. Chicago: Irwin, 1996. 881 s. ISBN 0-256-13998-9.
Double taxation, tax treaties, treaty-shopping and the European Community. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International ;, 296 s. ISBN 978-90-411-2658-0.
A guide through International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2008: including the full text of the Standards and Interpretations and accompanying documents issued by the International Accounting Standards Board as approved at 1 July 2008 : with extensive cross-references and other annotations. London: International Accounting Standards Committee Foundation, 2827 s. ISBN 978-1-905590-68-1.
Integration approaches to group taxation in the European internal market. Alphen aan den Rijn [u.a.: Wolters Kluwer, 2008. 262 s. ISBN 978-90-411-2779-2.
The economics of taxation. Cambridge, Mass.: MIT Press, 226 s. ISBN 0-262-19486-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2020/2021 - doktorská studia, 2019/2020 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 8. 2018.

Typ výstupu: