Sylabus předmětu ODPA - Dissertation Defence (EM) (PEF - 2018/2019 - doktorská studia)


     Čeština          


Kód předmětu:
ODPA
Název předmětu česky:
Dissertation Defence (EM)
Název předmětu anglicky: Dissertation Defence (EM)
Semestr:
2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
obhajoba (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (garant, zkoušející)
prof. Ing. Jan Široký, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je obhájit disertační práci v její finální podobě.
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2019/2020 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 8. 2018.

Typ výstupu: