Sylabus predmetu ZOLG - Zoology (FFWT - 2018/2019 - post-graduate studies)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: ZOLG
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Zoologie
Název anglicky: Zoology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2018/2019
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Rozvinout zoologické znalosti studentů získané v magisterském studiu tak, aby měli solidní teoretický základ pro pochopení funkce živočichů v lesních ekosystémech a byli schopni využít poznatky ve své výzkumné i praktické činnosti.
 
Obsah předmětu:
1.Student získá přehled o problematice obecné zoologie (cytologie, histologie, evoluční organologie, ontogeneze), zoogeografie, domestikace, evoluční biologie, ekologie a etologie. Podstatnou část obsahové náplně tvoří systematická zoologie zaměřená na taxony významné z lesnického hlediska (Protozoa, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Vertebrata). Pozornost je věnována druhům s negativním (lesní škůdci, parazité, přenašeči) i pozitivním významem (půdní druhy, bioregulátoři, lovné druhy). Studium je zaměřeno i na poznávání důležitých druhů a jejich způsobu života. Obsahová náplň bude modifikována podle potřeb studentů v návaznosti na jejich specializaci a téma disertační práce. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J.Zoologie pro zemědělce a lesníkyBrnoKonvoj200480-7302-065-3
ZKRATOCHVÍL, J.Použitá zoologie 2 : ObratlovciPrahaStátní zemědělské nakladatelství1973
ZKŘÍSTEK, J. -- URBAN, J.Lesnická entomologiePrahaAcademia200480-200-1052-1
DKRATOCHVÍL, J.Použitá zoologie 1 : BezobratlíPrahaStátní zemědělské nakladatelství1973
DZoologyPhiladelphiaSaunders College Pub.0-03-030504-7
DHARLEY, J P.ZoologyDubuque, IAMcGraw-Hill978-0-07-302820-0
DALLABY, M.A dictionary of zoologyOxfordOxford University Press20030-19-860758-X
DWESTHEIDE, W.Spezielle Zoologie : Einzeller und Wirbellose Tiere.. Teil 1StuttgartEugen Ulmer Verlag19963-437-20515-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 23. 5. 2018.

Typ výstupu: