Sylabus predmetu EMO - Entomologie obecná (LDF - 2018/2019 - doktorské štúdiá)


     Čeština          


Kód předmětu: EMO
Název předmětu česky:
Entomologie obecná
Název předmětu anglicky:
Entomology
Semestr: 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se základními poznatky z oblasti morfologie, anatomie, embryologie, ontogeneze a fylogeneze hmyzu a s přehledem řádů hmyzu, jejich charakteristickými znaky, biologií a významnými zástupci.
 
Obsah předmětu:
1.
Postavení hmyzu v systému živočichů, ideální schéma hmyzího těla (protentomon), vznik a vývoj hmyzu, habitus, velikost a počet druhů. Segmentace hmyzího těla, integument a jeho sklerotizace, zbarvení. (dotace 0/0)
2.
Hlava, hlavová schránka a tentorium, zvláštní případy utváření hlavy; tykadla, ústní ústrojí, zvláštní případy utváření ústního ústrojí. Postavení ústního ústrojí a typ hlavové schránky. Hruď, její stavba a členění. Vývoj neokřídleného segmentu, vývoj okřídleného segmentu, vnitřní kostra hrudi, velikostní poměr hrudních článků. Hmyzí noha a její vývoj, úpravy praetarsu. Zvláštní případy utváření končetin. Křídlo, stavba, pole a základní žilky. Bazální elementy křídla, zakloubení. Úpravy křídel, spojení obou párů, redukce, polymorfie. Mechanika letu, rychlost, frekvence kmitů, složení křídel. Zadeček, stavba, segmentace a přívěsky. Styly, cerky a paštět. Zadečkové končetiny larev. Zevní pohlavní orgány samců a samic. Typy kladélek a jejich přeměna. Zvukotvorné orgány. (dotace 0/0)
3.
Žlázy, žlaznatá buňka, kožní žlázy, žihadlo, slinné žlázy. Svalovina, fyziologie svalové aktivity. Trávicí soustava, její části, stomodeum, mezenteron, proktodeum, histologie střeva a fyziologie trávení. Filtrační komora. Příjem potravy a její zdroje. Dýchací orgány, stavba tracheálního systému, stigma, trachea a tracheola. Vývoj tracheálního systému, počet a uspořádání stigmat. Dýchání vnější a vnitřní, dýchání ve vodě. Tělní dutina, tělní tekutiny a oběh. Tukové těleso, perikardiální buňky a oenocyty. Světélkování. Centrální nervový systém, mozek a břišní nervová páska, viscerální nervový systém, histologie nervové soustavy. Endokrinní systém. Smyslové orgány, smyslová seta, skolopidium. Složené smyslové orgány, sluchové a zrakové orgány. Chování. Vnitřní pohlavní orgány samců a spermatogeneze. Vnitřní pohlavní orgány samic, oogeneze a oplození. Pohlavní dimorfismus. (dotace 0/0)
4.Ontogenetický vývoj. Embryonální vývoj. Rýhování, tvorba zárodečných listů, základy končetin, zárodečné obaly a blastokineze. Organogeneze, kritéria pravosti segmentů a podmínky zárodečného vývoje. Postembryonální vývoj, způsoby metamorfózy, typy larev a kukel. (dotace 0/0)
5.
Přehled řádů hmyzu. U každého z 29 řádů -- charakteristika, určovací znaky, vývoj, biologie, přehled systému a významní zástupci. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŘÍSTEK, J. -- URBAN, J. Lesnická entomologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. 445 s. ISBN 80-200-1052-1.
LAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J. Zoologie pro zemědělce a lesníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2004. 264 s. ISBN 80-7302-065-3.
JASIČ, J. a kol. Entomologický náučný slovník. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1984. 674 s. Slovníky a encyklopédie.
OBENBERGER, J. Entomologie. 1. vyd. Praha: Přírodovědecká nakladatelství, 1952. 869 s.

Doporučená:
Encyclopedia of entomology : A-E. Volume 1. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004. 815 s. ISBN 0-7923-8670-1.
Encyclopedia of entomology : F-O. Volume 2. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004. 817 s. ISBN 0-7923-8670-1.
Encyclopedia of entomology : P-Z. Volume 3. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004. 1619 s. ISBN 0-7923-8670-1.
DETTNER, K. Lehrbuch der Entomologie. 1. vyd. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1999. 20 s. ISBN 3-8274-0801-6.
The insects: An Outline of Entomology. 4. vyd. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999. 491 s. ISBN 0-412-49360-8.
CHAPMAN, R F. The insects : structure and function. 4. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 770 s. ISBN 0-521-57890-6.
Essential entomology: an order-by-order introduction. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2001. 318 s. ISBN 0-19-850002-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2019/2020 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 23. 5. 2018.

Typ výstupu: