Course syllabus EMO - Entomology (FFWT - 2018/2019 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: EMO
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Entomologie obecná
Název anglicky: Entomology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: 2018/2019
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Seznámit studenty se základními poznatky z oblasti morfologie, anatomie, embryologie, ontogeneze a fylogeneze hmyzu a s přehledem řádů hmyzu, jejich charakteristickými znaky, biologií a významnými zástupci.
 
Obsah předmětu:
1.Postavení hmyzu v systému živočichů, ideální schéma hmyzího těla (protentomon), vznik a vývoj hmyzu, habitus, velikost a počet druhů. Segmentace hmyzího těla, integument a jeho sklerotizace, zbarvení. (dotace 0/0)
2.Hlava, hlavová schránka a tentorium, zvláštní případy utváření hlavy; tykadla, ústní ústrojí, zvláštní případy utváření ústního ústrojí. Postavení ústního ústrojí a typ hlavové schránky. Hruď, její stavba a členění. Vývoj neokřídleného segmentu, vývoj okřídleného segmentu, vnitřní kostra hrudi, velikostní poměr hrudních článků. Hmyzí noha a její vývoj, úpravy praetarsu. Zvláštní případy utváření končetin. Křídlo, stavba, pole a základní žilky. Bazální elementy křídla, zakloubení. Úpravy křídel, spojení obou párů, redukce, polymorfie. Mechanika letu, rychlost, frekvence kmitů, složení křídel. Zadeček, stavba, segmentace a přívěsky. Styly, cerky a paštět. Zadečkové končetiny larev. Zevní pohlavní orgány samců a samic. Typy kladélek a jejich přeměna. Zvukotvorné orgány. (dotace 0/0)
3.Žlázy, žlaznatá buňka, kožní žlázy, žihadlo, slinné žlázy. Svalovina, fyziologie svalové aktivity. Trávicí soustava, její části, stomodeum, mezenteron, proktodeum, histologie střeva a fyziologie trávení. Filtrační komora. Příjem potravy a její zdroje. Dýchací orgány, stavba tracheálního systému, stigma, trachea a tracheola. Vývoj tracheálního systému, počet a uspořádání stigmat. Dýchání vnější a vnitřní, dýchání ve vodě. Tělní dutina, tělní tekutiny a oběh. Tukové těleso, perikardiální buňky a oenocyty. Světélkování. Centrální nervový systém, mozek a břišní nervová páska, viscerální nervový systém, histologie nervové soustavy. Endokrinní systém. Smyslové orgány, smyslová seta, skolopidium. Složené smyslové orgány, sluchové a zrakové orgány. Chování. Vnitřní pohlavní orgány samců a spermatogeneze. Vnitřní pohlavní orgány samic, oogeneze a oplození. Pohlavní dimorfismus. (dotace 0/0)
4.Ontogenetický vývoj. Embryonální vývoj. Rýhování, tvorba zárodečných listů, základy končetin, zárodečné obaly a blastokineze. Organogeneze, kritéria pravosti segmentů a podmínky zárodečného vývoje. Postembryonální vývoj, způsoby metamorfózy, typy larev a kukel. (dotace 0/0)
5.Přehled řádů hmyzu. U každého z 29 řádů -- charakteristika, určovací znaky, vývoj, biologie, přehled systému a významní zástupci. (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZKŘÍSTEK, J. -- URBAN, J.Lesnická entomologiePrahaAcademia200480-200-1052-1
ZLAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J.Zoologie pro zemědělce a lesníkyBrnoKonvoj200480-7302-065-3
ZJASIČ, J. et al.Entomologický náučný slovníkBratislavaPríroda1984
ZOBENBERGER, J.Entomologie.PrahaPřírodovědecká nakladatelství1952
DEncyclopedia of entomology : A-E. Volume 1DordrechtKluwer Academic Publishers20040-7923-8670-1
DEncyclopedia of entomology : F-O. Volume 2DordrechtKluwer Academic Publishers20040-7923-8670-1
DEncyclopedia of entomology : P-Z. Volume 3DordrechtKluwer Academic Publishers20040-7923-8670-1
DDETTNER, K.Lehrbuch der EntomologieStuttgartGustav Fischer Verlag19993-8274-0801-6
DThe insects: An Outline of EntomologyBostonKluwer Academic Publishers19990-412-49360-8
DCHAPMAN, R F.The insects : structure and functionCambridgeCambridge University Press19980-521-57890-6
DEssential entomology: an order-by-order introductionOxfordOxford University Press20010-19-850002-5

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 23. 5. 2018.

Type of output: