Sylabus predmetu BS - Bakalářský seminář (PEF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BS
Název předmětu česky:
Bakalářský seminář
Název předmětu anglicky: Bachelor Seminar
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Vladimír Bobek (zkoušející)
Ing. Matúš Bozogáň (zkoušející)
Ing. Petra Čačková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Dania (zkoušející)
doc. Ing. Petr David, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Denis Drexler, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Duda, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (zkoušející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (přednášející, zkoušející)
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Habanec (zkoušející)
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (zkoušející)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Soňa Hurná, CSc. (zkoušející)
Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc., Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Kedroň, DiS. (zkoušející)
Ing. Blanka Kedroňová (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcela Kormaňáková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Králíková (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Kukučková, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Laštůvková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michaela Macková (zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Andrea Martinčič (zkoušející)
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alena Melicharová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radek Náplava (zkoušející)
Ing. Igor Nečas (zkoušející)
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milena Otavová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Darina Pešáková (zkoušející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jolana Stejskalová (zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Ing. Jakub Šácha, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Širůček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zkoušející)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc. (zkoušející)
Mgr. Hana Urbánková, DiS. (zkoušející)
Ing. Terézia Vančová (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Monika Vencourová (zkoušející)
Ing. Lucie Veselá, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Lenka Viskotová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumil Vítek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Josef Zrůst, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška a (Výpočetní technika a algoritmizace I nebo Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ)
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
AkceČetnostKapacitaPoznámka
Pondělí
7.00-10.50
Q06
J. Turčínek
Cvičení
Každý týden
20
výuka probíhá jednou za semestr. Na cvičení není potřeba se přihlašovat v UIS, informace o jejich organizaci bude podána na první přednášce.
Pondělí
11.00-12.50
Q01
R. Farana, V. Blašková, A. Franc, J. Gláserová, A. Hrdličková, H. Kelblová, M. Machay, P. Syrovátka, J. TurčínekPřednáška
Každý týden
450 
Sobota
8.00-11.50
Q38Přednáška
Nepravidelně
30
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.
Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/4)
2.Přednášky o pravidlech práce s odborným textem (včetně typografických pravidel). (dotace 14/0)
3.
Podle pokynu vedoucího práce činnosti na bakalářské práci (samostudium, literární rešerše,...) (dotace 0/3)
4.
V závěru semestru společně s vedoucím práce vypracování zadání závěrečné práce a jeho následné předložení ke schválení vedoucím příslušného odborného ústavu a děkanem fakulty. (dotace 0/0)
5.
Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h
0 h
cvičení
7 h
0 h
konzultace2 h
16 h
zpracování projektů33 h40 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předložení rozpracovaného tématu s přesnou specifikací cíle a s přehledem doporučené literatury. Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce po jejím oficiálním zadání a zpracovaní stanovené části bakalářské práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- ČAČKOVÁ, P. -- PŘICHYSTAL, J. Průvodce tvorbou dokumentů. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 224 s. ISBN 978-80-87106-43-3.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Doporučená:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 1. 2019.

Typ výstupu: