Sylabus předmětu SVI1 - Světový jazyk - Italština 1 (PEF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVI1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Italština 1
Název předmětu anglicky:
Italian 1
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: italština
Garant předmětu:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
Opakování gramatiky úroveň A1 (dotace 0/2)
 
a.
časování slovesných tříd, zejména nepravidelných sloves, tvoření množného čísla, spojování předložek se členy určitými, přivlastňovací zájmena, číslovky
b.
osobní prezentace, rodina - charakteristiky, příbuzenské vztahy, zájmy.

2.Lekce 8 (dotace 0/2)
 
a.
osobní zájmena nepřízvučná ve 4. pádě, sloveso dovere
b.
popis osoby

3.Lekce 8 (dotace 0/2)
 
a.
krácení vedlejších vět příslovečných: di + infinitiv, ukazovací zájmeno quello
b.
lidské tělo

4.Lekce 9 (dotace 0/2)
 
a.
osobní zájmena nepřízvučná ve 3. pádě, sloveso dire a dare
b.
bydlení - typy bydlení, popis domu, vybavení domácnosti

5.
Lekce 9 (dotace 0/2)
 
a.krácení vedlejších vět předmětných: di + infinitiv, základy tvorby rozkazovacího způsobu
b.
volný čas - zájmy

6.
Lekce 9 (dotace 0/2)
 
a.
opakování, některá nepravidelná slovesa
b.
kultura, sport

7.
Lekce 10 (dotace 0/2)
 
a.
zvratná slovesa
b.
nakupování - obchody, zboží, typy prodejen, způsoby placení

8.Lekce 10 (dotace 0/2)
 
a.sloveso uscire a rimanere
b.
národní kuchyně a stravování

9.
Lekce 10 (dotace 0/2)
 
a.
hodiny, datum, měsíce, dny v týdnu
b.
konverzace

10.Lekce Revisione (dotace 0/2)
 
a.
procvičování předešlé gramatiky

11.
Souhrnné opakování (dotace 0/2)
 
a.
opakování probraných gramatických jevů z předešlých lekcí

12.
Souhrnné opakování (dotace 0/2)
 
a.
opakování slovní zásoby a jednotlivých konverzačních témat

13.
Příprava na závěrečné testování (dotace 0/2)
14.
Souhrnný test (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení28 h
příprava na zkoušku
7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Docházka do cvičení je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Progetto italiano nuovo: corso multimediale di lingua e civilta italiana. 3. vyd. Atene: EdiLingua, 2008. 198 s. ISBN 978-960-6632-24-2.
Progetto italiano nuovo: corso multimediale di lingua e civilta italiana. 4. vyd. Atene: EdiLingua, 2010. 147 s. ISBN 978-960-6632-25-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015, ZS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2019.

Typ výstupu: