Sylabus predmetu BZ1 - Botanika pro ZAKA I (ZF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BZ1
Název předmětu česky:
Botanika pro ZAKA I
Název předmětu anglicky: Botany for Landscape Architects I
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
Ing. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lukáš Karas (cvičící)
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Obor
RočníkSkupinaVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pondělí17.00-18.50C02B-ZKA-ZKR
B-ZKA-ZKA
1
1
 
 
Přednáška
Každý týden132společné s Obecná botanika (LDF)
Úterý
7.00-8.50
B43B-ZKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
1
1
1
3
Z. Špinlerová
Cvičení
Každý týden
22
 
Úterý15.00-16.50
B43
B-ZKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
1
1
2
4
Z. Špinlerová
Cvičení
Každý týden22
 
Středa
7.00-8.50
B43
B-ZKA-ZKR
1
1
M. Čermák, L. Karas
Cvičení
Každý týden
15 
Středa
15.00-16.50
B43B-ZKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
B-ZKA-ZKA
1
1
1
1
5
6
7
8
M. Čermák, L. KarasCvičeníKaždý týden
22
 
Čtvrtek
17.00-18.50B43
B-ZKA-ZKR
1
2
M. Čermák, L. KarasCvičení
Každý týden
18
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poznat proměnlivost stavby, tvaru a životních procesů rostlin během jejich ontogeneze. Porozumět regulacím na úrovni buňky až celého organizmu v interakci s faktory vnějšího a vnitřního prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do studia. (dotace 1/2)
 
a.
Organizace studia.
b.
Základní termíny anatomie a morfologie rostlin

2.
Buňka (dotace 5/4)
 
a.
Prokaryotická a eukaryotická buňka.
b.
Rostlinná, živočišná buňka a buňka hub.
c.
Základní součásti buňky (látkové složení, struktura, funkce)
d.
Biologická membrána.
e.
Organely (jádro, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, ribozomy, Golgiho aparát, plastidy, vakuola, sferozomy, mikrotělíska).
f.
Cytoskelet.
g.
Cytoplazma.
h.
Buněčné inkluze. Škrobová a aleuronová zrna.
i.Dělení buňky: Chenické složení a stavba chromozomu. Karyokineze - mitoza, meioza, amitoza. Cytokineze. Buněčný cyklus.
j.Stěna buněčná chemické složení, struktura.
k.Ztenčeniny buněčné stěny.
l.
Interceluláry.

3.
Pletiva (dotace 6/6)
 
a.
Třídění podle původu, tvaru buněk a tloušťky buněčné stěny, funkce.
b.
Pletiva meristematická - třídění podle původu (primární, sekundární. smíšená) a lokalizace. Zonálnost apikálního meristému.
c.
Pletiva nasávací.
d.
Pletiva krycí primárníí.
e.Pletiva krycí sekundární.
f.
Pletiva provětrávací primární.
g.
Pletiva provětrávací sekundární.
h.Pletiva vodivá - xylém floém - elementy.
i.Pletiva vodivá primární, vodivé svazky - typy.
j.
Pletiva vodivá sekundární.
k.
Pletiva vyměšovací.
l.Pletiva asimilační.
m.Pletiva zásobní.
n.
Pletiva mechanická.

4.
Kořen (dotace 2/2)
 
a.
Primární stavba.
b.
Sekundární stavba.
c.
Větvení.
d.Morfologie.
e.
Kořenová soustava.
f.Metamorfozy.

5.Stonek (dotace 2/2)
 
a.
Primární stavba.
b.Sekundární stavba.
c.
Větvení.
d.
Morfologie.
e.
Metamorfozy.

6.
List. (dotace 1/1)
 
a.
Vnitřní stavba.
b.
Žilnatina.
c.
Morfologie.
d.
Metamorfozy.
e.Modifikace.

7.
Pupen. (dotace 1/1)
 
a.
Stavba
b.
Třídění podle obsahu, lokalizace, obalu. Vernace. Estivace.
c.
Vernace. Estivace.

8.
Květ (dotace 2/2)
 
a.Morfologie.
b.
Květní obaly.
c.Andraeceum, stavba tyčinky, vznik pylu.
d.
Gynaeceum, stavba pestíku.
e.Vajíčko.
f.Zárodečný vak- Polygonum - vznik a struktura.
g.
Rostliny jednodomé a dvoudomé.

9.
Květenství (dotace 1/1)
 
a.
Květenství hroznovitá
b.
Květenství vrcholičnatá
c.
Květenství jednoduchá a složená.

10.
Opylení. Oplození. Embryogeneze. (dotace 1/1)
 
a.Způsoby opylení - přenos pylu.
b.
Autogamie. Alogamie.
c.Dvojité oplození - průběh.
d.
Základní vývojová stádia zárodku.

11.
Semeno. Plod. (dotace 1/2)
 
a.
Vývoj semena.
b.
Vnitřní stavba semena.
c.
Morfologie semena.
d.
Vývoj plodu.
e.Třídění plodů - plody pravé, nepravé, suché, dužnaté.
f.
Šíření semen a plodů.

12.
Rodozměna. Apomixie. Délka života rostlin. (dotace 1/0)
 
a.
Gametofyt a sporofyt - charakteristika.
b.
Průběh rodozměny.
c.
Apomixie - charakteristika a typy.
d.
Vývinové fáze sporofytu nahosemenných a krytosemenných - embryonální, juvenilní, adultní.
e.
Délka života rostlin (annuely, bieny, pereny).
f.
Odumírání rostlin.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
konzultace
4 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
18 h
příprava na průběžný test
10 h
zpracování protokolů
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou konání zkoušky je uspěšně ukončené cvičení, kde se hodnotí účast (80%), vypracování protokolů a úspěšnost průběžných testů. 2 průběžné testy - nutno získat 12 bodů z maximálních dvaceti.Závěrečný zápočtový praktický test - nutná 80% znalost.
Zkouška se skládá z písemné části a ústní části. Písemnou část představuje 4 dílný test, který se boduje. Pro postoupení k ústní části je nutné získat v testu nejméně 3/4 maximálně možného počtu bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOLAŘÍK, J. -- MARTINKOVÁ, M. -- ČERMÁK, M. -- GEBAUER, R. -- ŠPINLEROVÁ, Z. -- HORÁČEK, P. -- PRAUS, L. -- KREJČIŘÍK, P. -- BERÁNEK, J. -- LIČKA, D. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. 3. vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 2010. 696 s. II. ISBN 978-80-86327-85-3.
PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
KLÍČOVÁ, Š. -- SLABÝ, K. Zemědělská botanika: anatomie a morfologie rostlin :. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 72 s. ISBN 80-7157-340-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZKA-ZKR Zahradní a krajinářské realizace, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZKA-ZKA Zahradní a krajinářská architektura, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Knézlík dne 18. 5. 2018.

Typ výstupu: