Sylabus predmetu ZAG - Applied Genetics (LDF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZAG
Název předmětu česky: Applied Genetics
Název předmětu anglicky:
Applied Genetics
Semestr: ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující; doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Peter Mendel (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět přímo navazuje na předmět Mendlova genetika v příkladech. Cílem předmětu je seznámit studenta s možnostmi aplikované molekulární genetiky v lesnictví a také ho zasvětit do základů molekulární biologie. Předmět se nebude ani vyhýbat populárním tématům jako je např. problematika GMO (Geneticky Modifikované Organismy). Součástí předmětu jsou i praktické úkoly zaměřené na základní molekulárně-genetické postupy.
 
Obsah předmětu:
1.
Aplikovaná genetika kolem nás (dotace 2/0)
 
a.
aplikace v medicíně, ve šlechtění, v kriminalistice, a ve fytopatologii

2.Úvod do laboratorní práce (dotace 0/2)
 
a.
zacházení s automatickými pipetami

3.
Příprava roztoků pro molekulární experimenty (dotace 1/1)
 
a.
kalkulace, vážení, rozpouštění, úprava pH v roztocích
b.
ředění roztoků

4.
Extrakce DNA, PCR, zjištění kvality a kvantity DNA, Spektrofotometr (koncentrace DNA 260/280 nm), nanodrop, elektroforéza) (dotace 2/8)
5.Elektronické databáze sekvencí a genomových projektů (GeneBank, vyhledávací algoritmy Blast, Contig, Clustal) (dotace 2/0)
6.
GMO - spása lidstva nebo záhuba? (dotace 2/0)
7.Markery, restrikční štěpení (dotace 2/2)
8.
Sekvenování (dotace 1/1)
 
a.
sekvenování podle Sanger
b.
short gun sekvenování - Pyrosequencing

9.
Metody fingerprinting, a jeho využití v praxi (dotace 2/0)
 
a.
RFLP, AFLP, RAPD, Mikrosatelity

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška13 h
cvičení
1 h
seminář
1 h
laboratorní práce
13 h
příprava na zkoušku
6 h
příprava prezentace
3 h
Celkem
37 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška (5 kreditů)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SNUSTAD , D P. -- SIMMONS , M J. Genetika. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2009. 894 s. ISBN 978-80-210-4852-2.
ŠMARDA, J. a kol. Metody molekulární biologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 188 s. ISBN 80-210-3841-1.
BEDNÁŘ, J. -- VYHNÁNEK, T. -- JEDLIČKOVÁ, D. Cvičení z genetiky rostlin. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 140 s. ISBN 80-7157-388-4.
CVRČKOVÁ, F. Úvod do praktické bioinformatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2006. 148 s. ISBN 80-200-1360-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2013/2014 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 21. 9. 2018.

Typ výstupu: