Sylabus předmětu SMDS - Stavební hmoty a materiály (LDF - ZS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SMDS
Název předmětu česky: Stavební hmoty a materiály
Název předmětu anglicky:
Building Materials
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení se soudobými stavebními hmotami, jejich strukturou, základními vlastnostmi a požadavky na ně kladené při použití zejména v pozemních stavbách.
 
Obsah předmětu:
1.
Požadavky na stavební materiály. Struktura a vlastnosti stavebních látek. (dotace 2/2)
2.
Stavební kámen, kamenivo pro stavební účely. (dotace 4/3)
3.
Pojiva - sádra, vápno, cement, malty (dotace 4/2)
4.
Beton - rozdělení, čerstvý beton, železobeton, výroba a ošetřování, zvláštní druhy betonů, předpjatý beton (dotace 6/2)
5.Keramické výrobky - rozdělení, výroba (dotace 2/1)
6.
Kovy - výroba, použití (dotace 2/1)
7.
Dřevo - charakteristika, vlastnosti, druhy. Dřevěné výrobky, dřevo pro konstrukční účely, lepené výrobky. (dotace 2/1)
8.
Sklo, stavební sklo, skleněná vlákna, kompozitní materiály. Polymery, rozdělení, vlastnosti, výroba. (dotace 2/1)
9.
Izolační materiály - izolace proti vodě, tepelné a zvukově izolační materiály. Živice, pryže. Tmely, lepidla. (dotace 4/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
8 h
laboratorní práce
6 h
příprava na zkoušku
28 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
příprava prezentace14 h
zpracování protokolů
14 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Studenti odevzdají ve třech stanovených termínech (4. , 9. a 14. týdnu) spočítané příklady, které během semestru byly zadávány. Ze dvou laboratorních cvičení zpracují protokoly, které následující cvičení odevzdají ke kontrole. V zápočtovém týdnu píší zápočtovou písemku z příkladů. K úspěšnému zvládnutí je třeba mít alespoň 70% správně.
Zkouška je písemnou formou. Student odpovídá na 15 otázek z probrané látky. Na vypracování má 60 min. K úspěšnému zvládnutí je třeba mít alespoň 70% správných odpovědí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ADÁMEK, J. -- KOUKAL, J. -- NOVOTNÝ, B. Stavební materiály. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1997. 205 s. ISBN 80-214-0631-3.
HAVLÍKOVÁ, D. -- CIKRLE, P. -- AMBROSOVÁ, V. Zkoušení stavebních materiálů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1997. 80 s. ISBN 80-214-0641-0.

Doporučená:
DĚDEK, M. -- VOŠICKÝ, F. Stavební materiály : pro 1. ročník SPŠ stavebních. 4. vyd. Praha: Sobotáles, 2002. 216 s. ISBN 80-85920-90-5.
HAMÁK, Ľ. -- BENDÍKOVÁ, O. -- GREGOROVÁ, E. -- TIBITANZL, O. Stavební materiály II: pro 2. a 3. ročník SOU. 4. vyd. Praha: Sobotáles, 2003. 165 s. ISBN 80-85920-95-6.
SVOBODA, L. a kol. Stavební hmoty. 1. vyd. Bratislava: Jaga group, 2005. 471 s. ISBN 80-8076-007-1.
TIBITANZL, O. Stavební materiály I. Praha: Sobotáles, 1997. 132 s. ISBN 80-85920-33-6.
TOBOLKA, Z. -- SVOBODA, L. Stavební izolace. Třebíč: ČKAIT, 1997. 150 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 9. 2018.

Typ výstupu: