Sylabus předmětu AFD - Anatomie a fyziologie dřevin (LDF - ZS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
AFD
Název předmětu česky:
Anatomie a fyziologie dřevin
Název předmětu anglicky: Anatomy and Physiology of Trees
Semestr: ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Josef Urban, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Marie Matoušková (cvičící)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání znalostí a dovedností k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů rostlinné buňky, pletiv, orgánů a celistvých lesních rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za určitých režimů vnějších faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.
Cytologie (dotace 3/2) (dotace 0/2)
 
a.
Strukturní charakteristiky rostlinných buněk: buněčná stěna, plastidy, mitochondrie, endomembránový komplexu a cytoskeletu. Kompartmentační pravidla, význam membrán pro kompartmentaci.

2.
Histologie (dotace 3/3)
 
a.
Primární a sekundární meristémy, dělení a diferenciace buněk. Typy rostlinných buněk a pletiv. Jednoduchá a složená pletiva. Systémy pletiv: meristémy, krycí, vodivá a základní pletiva, jejich struktura a funkce.

3.
Základy morfologie dřevin (primární a sekundární stavba) (dotace 3/6)
 
a.
a. Primární a sekundárná stavba kořene. Růst kořene, růstový vrchol a kořenová čepička. Pericykl a tvorba laterálních kořenů. Kořenové vlášení. Mykorrhiza. Morfologie kořenů.
b. Primární a sekundární stavba stonku. Růst stonku. Stavba vzrostného vrcholu. Morfologie stonku.
c. Anatomie listu.

4.Základy fyziologie rostlin (dotace 4/0)
 
a.
a. Fytosyntéza
b. Respirace
c. Transport vody, solí a plynů v rostlinách, řízení látkových toků.
d. Růstové procesy v rostlinách, fytohormony, vnější faktory řídící růst

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
19 h
cvičení
28 h0 h
příprava na zkoušku
42 h
60 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
32 h
zpracování protokolů
14 h
29 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu je třeba - povinná účast na cvičení, vytvoření protokolů ze cvičení, napsání zápočtového testu na 60 %, který se skládá s praktické (doplnění anatomických popisů u obrázků) a teoretické části. Zkouška se pak skláda z písemnné části (30 minut) a ústní části. Aby student uspěl u zkoušky, musí odpovědět aspoň 50 % otázek správně.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
HOLBROOK, N M. -- ZWIENIECKI, M A. Vascular transport in plants. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005. 564 s. Physiological ecology series. ISBN 0-12-088457-7.
Introduction to plant ecology: a guide for beginners in the Study of Plant Communities. London: Allen & Unwin, 1946. 260 s.
Physiological plant ecology: ecophysiology and stress physiology of functional groups. 4. vyd. Berlin: Springer, 513 s. ISBN 3-540-43516-6.
The ecology of plants. 2. vyd. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, Inc., 574 s. ISBN 978-0-87893-294-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 9. 2018.

Typ výstupu: