Sylabus předmětu CAD - CAD - systémy (LDF - ZS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CAD
Název předmětu česky:
CAD - systémy
Název předmětu anglicky:
CAD - Systems
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Úvod do CAD technologií v projektování. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy projekčních prací při konstrukci v oblasti stavebnictví za pomoci moderních CAD systémů pomocí řešení praktických úloh ve 2D. Student v průběhu semestru získá komplexní přehled o tvorbě výkresové dokumentace. Po absolvování bude mít student základní znalosti v projektování a přehled o dalších možnostech využití těchto moderních metod navrhování.
 
Obsah předmětu:
1.Seznámení se základy projekčních prací pro konstrukce v oblasti stavebnictví za pomoci moderních CAD systémů pomocí řešení praktických úloh ve 2D. Tvorba výkresové dokumentace. (dotace 0/3)
2.
Seznámení s metodám kreslení na programovém vybavení AutoCad 2010 (dotace 0/3)
3.
Zvládnutí základních kreslících nástrojů a možností modifikací. (dotace 0/3)
 
a.
1. dílčí zadání: Výkres detailu součástky 1

4.
Editace čar, šrafování, kótování, zobrazení (dotace 0/3)
 
a.
2. dílčí zadání: Výkres detailu součástky 2

5.Práce s pomůckami, hladinami, bloky (dotace 0/3)
 
a.
3. dílčí zadání: Výkres vodohospodářské konstrukce část 1.

6.
Práce v modelovém prostoru (dotace 0/3)
 
a.
4. dílčí zadání: Výkres vodohospodářské konstrukce část 2.

7.Tvorba výkresu (dotace 0/3)
 
a.5. dílčí zadání: Tvorba příčného a podélného řezu LC 1.část

8.
Práce s textem (dotace 0/3)
 
a.
6. dílčí zadání: Tvorba příčného a podélného řezu LC 2.část

9.
Práce s rozvržením (dotace 0/3)
 
a.7. dílčí zadání: Tvorba příčného a podélného řezu LC 3.část

10.Tvorby půdorysu 1.část (dotace 0/3)
11.
Tvorby půdorysu 2.část a pohledů (dotace 0/3)
12.Možnosti tisku (dotace 0/3)
 
a.
Práce na samostatném dílčím zadání 1.část

13.
Sdílení dat mezi AutoCADem dalšími aplikacemi (dotace 0/3)
 
a.
Práce na samostatném dílčím zadání 2.část

14.
Ukončení předmětu a odevzdání prací (dotace 0/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
cvičení
42 h
16 h
zpracování projektů
42 h
68 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude zakončen zápočtem. Započet se bude udělovat na základě aktivní účasti na cvičení v rozsahu min 80% a vypracování konkrétních příkladů výkresů stavebních objektů a konstrukčních detailů v počtu 4.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. AutoCAD 2010: učebnice. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 383 s. ISBN 978-80-251-2181-8.

Doporučená:
LIŠKA, J. -- SCHWARZ, J. AutoCAD LT 2000i CZ : Podrobná příručka. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 9 s. ISBN 80-7226-390-0.
PÍŠA, Z. AutoCAD 2000 : Efektivně. 1. vyd. Brno: CCB, 1999. 237 s. ISBN 80-85825-38-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, LS 2015/2016, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 9. 2018.

Typ výstupu: