Sylabus predmetu Z-ZOOL - ZS-Zoology (AF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: Z-ZOOL
Název předmětu česky:
ZS-Zoology
Název předmětu anglicky:
Zoology
Semestr: ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu: Ing. Vladimír Hula, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout studentům: 1. Nutný obecný rozhled v biologických disciplinách 2. Nezbytný teoretický základ pro studium specializovaných zemědělských disciplín 3. Znalosti přímo uplatnitelné v praxi. Studenti získají znalosti v oblasti obecné a zemědělské zoologie a budou schopni posoudit význam jednotlivých druhů v agroekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.
Rekapitulace obecné zoologie (dotace 6/0)
 
a.
Cytologie, histologie, organologie
b.Rozmnožování, embryonální a postembryonální vývoj

2.
Zoogeografie a domestikace (dotace 4/0)
3.
Etologie (dotace 2/0)
4.Základní pojmy z ekologie (dotace 2/0)
5.
Principy třídění živočichů (dotace 1/0)
 
a.
Vědecká klasifikace
b.
Praktické dělení

6.
Jednobuněční (Monocytozoa) (dotace 1/6)
7.
Ploštěnci (Platyhelminthes), hlístice (Nematoda), vrtejši (Acanthocephala) (dotace 1/8)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

8.
Kroužkovci (Annelida), měkkýši (Mollusca) (dotace 2/0)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

9.
Členovci (Arthropoda) (dotace 4/6)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

10.Strunatci (Chordata) (dotace 5/6)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

11.Poznávání prakticky významných druhů (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
24 h
laboratorní práce
4 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžné hodnocení
42 h
zpracování seminární práce28 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v zemědělství; předmět je ukončen závěrečnou písemnou nebo ústní zkouškou, 40 min, 80 otázek, minimum 90 bodů z možných 160
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ALLABY, M. A dictionary of zoology. Oxford: Oxford University Press, 2003. 597 s. ISBN 0-19-860758-X.
HARLEY, J P. Zoology. 7. vyd. Boston: McGraw-Hill/Higher Education, 588 s. ISBN 978-0-07-298889-5.

Doporučená:
LAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J. Zoologie pro zemědělce a lesníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2004. 264 s. ISBN 80-7302-065-3.
Zoology. Philadelphia: Saunders College Pub., 1009 s. ISBN 0-03-030504-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 10. 10. 2018.

Typ výstupu: