Sylabus předmětu ZOOL - Zoologie (AF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZOOL
Název předmětu česky: Zoologie
Název předmětu anglicky: Zoology
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Attila Balázs (cvičící)
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Jiří Blažek (cvičící)
Ing. Martina Dokulilová (cvičící)
Mgr. Martin Duľa (cvičící)
Ing. Kristína Dziváková (cvičící)
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostObor
Ročník
Skupina
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
7.00-8.50
A13
B-AGB-VS
1
3
Cvičení
Každý týden
20
Pondělí
9.00-10.50
A13B-RL-RL
1
1
J. Bezděk
Cvičení
Každý týden20
Pondělí
11.00-12.50
A13B-ZS-AE
1
1
J. Bezděk
Cvičení
Každý týden
20
Pondělí
13.00-14.50A13B-ZS-AE
1
2
Cvičení
Každý týden
20
Pondělí
15.00-16.50
A13
B-ZS-AE
1
3
J. Bezděk
Cvičení
Každý týden20
Úterý
7.00-8.50
A13B-AGB-FY
1
1
Cvičení
Každý týden20
Úterý
11.00-12.50
A13
B-ZOO-ZO
1
1
CvičeníKaždý týden
20
Úterý
13.00-14.50
A13B-ZOO-ZO
1
2
V. HulaCvičeníKaždý týden20
Úterý
15.00-16.50
A13
B-ZOO-ZO
1
3
V. HulaCvičení
Každý týden
20
Úterý
17.00-18.50
A13
B-AGB-MBB
1
1
V. Hula
Cvičení
Každý týden20
Středa
7.00-8.50
A13
B-ZOO-ZO
1
4
V. HulaCvičení
Každý týden
20
Středa
9.00-10.50
A13B-AGB-FY
1
2
J. Blažek
Cvičení
Každý týden
20
Středa
11.00-12.50
A13
B-ZOO-ZO
1
5
M. DokulilováCvičeníKaždý týden
20
Středa
15.00-16.50
Q01
PřednáškaKaždý týden361
Středa
17.00-18.50
A13
B-AGB-MBB
1
3
Cvičení
Každý týden
20
Středa
19.00-20.50
A13
B-AGB-VS
1
1
Cvičení
Každý týden
20
Čtvrtek
7.00-8.50
A13
B-AGB-MBB
1
2
Cvičení
Každý týden
20
Čtvrtek
9.00-10.50
A13
B-ZOO-ZO
1
6
CvičeníKaždý týden
20
Čtvrtek
11.00-12.50
A13
B-ZOO-ZO
1
7
Cvičení
Každý týden
20
Čtvrtek
17.00-18.50
A13B-AGB-VS
1
2
CvičeníKaždý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout studentům: 1. Nutný obecný rozhled v biologických disciplinách 2. Nezbytný teoretický základ pro studium specializovaných zemědělských disciplín 3. Znalosti přímo uplatnitelné v praxi. Studenti získají znalosti v oblasti obecné a zemědělské zoologie a budou schopni posoudit význam jednotlivých druhů v agroekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.
Rekapitulace obecné zoologie (dotace 6/0)
 
a.Cytologie, histologie, organologie
b.
Rozmnožování, embryonální a postembryonální vývoj

2.
Zoogeografie a domestikace (dotace 4/0)
3.
Etologie (dotace 2/0)
4.Základní pojmy z ekologie (dotace 2/0)
5.
Principy třídění živočichů (dotace 1/0)
 
a.Vědecká klasifikace
b.
Praktické dělení

6.Jednobuněční (Monocytozoa) (dotace 1/6)
7.
Ploštěnci (Platyhelminthes), hlístice (Nematoda), vrtejši (Acanthocephala) (dotace 1/8)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

8.Kroužkovci (Annelida), měkkýši (Mollusca) (dotace 2/0)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

9.Členovci (Arthropoda) (dotace 4/6)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

10.Strunatci (Chordata) (dotace 5/6)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

11.
Poznávání prakticky významných druhů (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
24 h
laboratorní práce4 h
příprava na zkoušku70 h
příprava na průběžné hodnocení
42 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v zemědělství; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 60 otázek, minimum 60 bodů z možných 120
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. -- SUCHOMEL, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- GAISLER, J. Zoologie. Brno: Mendelova univerzita, 2014. 264 s.

Doporučená:
ALLABY, M. A dictionary of zoology. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 597 s. ISBN 0-19-280076-0.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 1 : Bezobratlí. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 442 s.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie: Obratlovci. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 318 s.
HARLEY, J P. Zoology. 7. vyd. Boston: McGraw-Hill/Higher Education, 588 s. ISBN 978-0-07-298889-5.
DUNGEL, J., GAISLER, J., 2002: Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha, Academia, 152 s.
DUNGEL, J., HUDEC, K., 2001: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha, Academia, 249 s.
FLEGR, J., 2005: Evoluční biologie. Praha, Academia, 559 s.
GAISLER, J., ZIMA, J., 2007: Zoologie obratlovců. Praha, Academia, 692 s.
HUDEC, K. a kol., 1977, 1983, 1994: Ptáci – Aves, I–III. Praha, Academia (příp. pozdější vydání).
SIGMUND, L., HANÁK, V., PRAVDA, O., 1992: Zoologie strunatců. Praha, Univerzita Karlova, 501 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-AGB-VS Všeobecné zemědělství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-AGB-FY Fytotechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-AGB-MBB Molekulární biologie a biotechnologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-RL-RL Rostlinolékařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ZOO-ZO Zootechnika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 6. 11. 2018.

Typ výstupu: