Sylabus předmětu OTAKO - Odborný jazyk - Angličtina - koně (AF - ZS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OTAKO
Název předmětu česky:
Odborný jazyk - Angličtina - koně
Název předmětu anglicky: English for specific Purpose
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Ing. Michaela Brudňáková (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. (garant, zkoušející)
Ing. Eva Sobotková, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Úterý
15.00-16.50
A43
Cvičení
Lichý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cíle předmětu:
- Schopnost poslechu s porozuměním odborné problematiky v cizím jazyce
- Schopnost čtení odborného textu s porozuměním v cizím jazyce
- Schopnost vytvořit písemný abstrakt odborného textu a cizím jazyce
- Schopnost vyjádřit názor k odborné problematice
 
Obsah předmětu:
1.
Popis koně (barvy, odznaky) (dotace 0/2)
2.
Exteriér koní (dotace 0/2)
3.
Šlechtění koní a plemenitba (dotace 0/1)
4.
Plemena koní (dotace 0/2)
5.
Výživa a krmení koní (dotace 0/1)
6.
Ustájení koní, pastevní management (dotace 0/1)
7.Nemoci koní, veterinární problematika (dotace 0/2)
8.
Jezdecké disciplíny (dotace 0/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
12 h
příprava na zkoušku44 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Hodnocení účasti na cvičeních (80%), zápočtový test v trvání 30 minut (60% úspěšnosti), písemná závěrečná zkouška v trvání 30 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BUDRAS, K. Anatomy of the horse: an illustrated text. 4. vyd. Hannover: Schlütersche, 2003. 135 s. ISBN 3-89993-003-7.
Kol. Nutrient requirements of horses. 5. vyd. Washington: National Academy Press, 1989. 100 s. Nutrient Requirements of Domestic Animals. ISBN 0-309-03989-4.
ELLIS, A D. -- HILL, J. Nutritional physiology of the horse. Nottingham: Nottingham University Press, 2005. 361 s. ISBN 1-897676-46-8.
BARREY, E. Performance diagnosis of horses. Wageningen: Wageningen Press, 1997. 96 s.
The domestic horse: the origins, developments, and management of its behaviour. Cambridge, UK [u.a.: Cambridge Univ. Press, 2005. 249 s. ISBN 0-521-81414-6.
BOWLING, A T. The genetics of the horse. Wallingford: CABI Publishing, 2000. 527 s. ISBN 0-85199-429-6.
KIDD, J. The Horse : The Complete guide to horse breeds and breeding. London: Tiger Books International, 1990. 208 s. ISBN 1855010704.
THOMAS, H S. -- RISSANEN, J A. The horse conformation handbook. North Adams: Storey Publishing, 2005. 387 s. ISBN 1-58017-558-9.
The horse in motion. Oxford, UK: Blackwell Science, 2002. 197 s. ISBN 0-632-05137-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZOO-CHK Chov koní a agroturistika, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 12. 2. 2019.

Typ výstupu: