Sylabus predmetu MOVOZ2 - Motorová vozidla II (AF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MOVOZ2
Název předmětu česky: Motorová vozidla II
Název předmětu anglicky:
Motor Vehicles II
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. František Bauer, CSc.
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. František Bauer, CSc. (garant, přednášející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Motorová vozidla I nebo Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Středa
11.00-12.50
J06
PřednáškaKaždý týden
20
Středa13.00-14.50
J06
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět seznamuje studenty se stavbou jednotlivých funkčních skupin motorových vozidel. Jedná se speciálně o podvozky, systémy řízení kolovýcha a pásových vozidel, brzdová ústrojí a kabiny vozidel. Pozornost je věnována také výkonové bilanci, ztrátám a účinnostem. Výstupní znalosti sudenta zahrnují orientaci v konstrukci jednotlivých funkčních skupin a schopnost posuzovat užitné hodnoty jednotlivých typů automobilů, včetně hodnocení ekonomiky jejich provozu.
 
Obsah předmětu:
1.Kategorie motorových vozidel (dotace 2/2)
2.
Karoserie motorových vozidel (dotace 2/2)
3.
Rámy motorových vozidel (dotace 2/2)
4.Nápravy - závislé zavěšení kol (dotace 2/2)
5.
Nápravy - nezávislé zavěšení kol (dotace 2/2)
6.Odpružení a tlumiče pérování (dotace 2/2)
7.
Brzdová ústrojí (dotace 2/2)
 
a.Dělení brzdových systémů silničních dopravních souprav
b.Normativní požadavky na brzdové systémy
c.Průběh brzdění

8.
Konstrukce hydraulických brzdových ústrojí motorových vozidel (dotace 2/2)
 
a.
Třecí brzdy
b.
Odlehčovací brzdy

9.
Vzduchotlaké brzdové systémy (dotace 2/2)
10.
Kola motorových vozidel (dotace 2/2)
11.
Pneumatiky (dotace 2/2)
 
a.
Kontrukce
b.
Značení
c.
Druhy pneumatik

12.
Řízení kolových vozidel (dotace 2/2)
13.
Řízení pásových vozidel (dotace 2/2)
14.Geometrie řízení (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
odborná exkurze
4 h
konzultace
4 h
příprava na zkoušku
37 h
příprava na průběžné hodnocení15 h
příprava na průběžný test
10 h
zpracování protokolů
14 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení. Napsání zápočtového testu minimálně na 70 %.Odevzdání a obhajoba protokolů zadaných během semestru. Závěrečná zkouška písemná a ústní, doba trvání celkem 50 min.Písemná zkouška, výpočet zadaných příkladů. Pro splnění požadavků min. 70 bodů ze 100 možných. Celkové hodnocení, součet bodů z písemné a ústní části minimálně na 65 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JAN, Z. -- ŽDÁNSKÝ, B. Automobily : Podvozky . 1. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Avid, s.r.o., 2000. 211 s.
VLK, F. Podvozky motorových vozidel. 3. vyd. Brno: František Vlk, 2006. 464 s. ISBN 80-239-6464-X.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. -- FAJMAN, M. -- ŠMERDA, T. -- KATRENČÍK, J. Traktory a jejich využití. 2. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2013. 224 s. ISBN 978-80-86726-52-6.
VLK, F. Karosérie motorových vozidel: ergonomika, biomechanika, pasivní bezpečnost, kolize, struktura, materiály. 1. vyd. 243 s. ISBN 80-238-5277-9.
VLK, F. Dynamika motorových vozidel. 2. vyd. Brno: František Vlk, 2003. 432 s. ISBN 80-239-0024-2.
VLK, F. Úlohy z dynamiky motorových vozidel: Jízdní odpory, hnací charakteristika, brzdění, odpružení, řízení, ovladatelnost, stabilita. 1. vyd. Brno: Nakladatelství a vydavatelství VLK, 2001. 221 s. ISBN 80-238-6574-9.

Doporučená:
TOMAS, R. Fahrzeugtechnik. Berlin: Munster, 2009. 269 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-AD Automobilová doprava, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 12. 2. 2019.

Typ výstupu: