Sylabus předmětu CHDZ - Chov domácích zvířat (AF - ZS 2018/2019)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CHDZ
Název předmětu česky:
Chov domácích zvířat
Název předmětu anglicky:
Breeding of Domestic Animals
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
Garantující ústav: Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
prof. Ing. Gustav Chládek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Milan Večeřa, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Obor
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
13.00-14.50
A44
není určen
Přednáška
Každý týden
35
Pondělí
15.00-15.50
A44
není určen
Cvičení
Každý týden
22
Pondělí
16.00-16.50
A44
N-ZOO-ZO
není určenCvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají základní znalosti, které se týkají chovu běžných druhů domácích zvířat. Studenti získají dovednosti s nimi zacházet a správně hodnotit jejich reakce. Studenti získají schopnosti analyzovat a syntetizovat faktory ovlivňující jejich welfare.
 
Obsah předmětu:
1.
Význam chovu domácích zvířat a jeho postavení u nás a ve světě (dotace 2/1)
2.
Chov psů (mimo služebních plemen) (dotace 4/2)
3.
Chov koček (dotace 8/4)
4.
Chov fretek (dotace 2/1)
5.Chov exotického ptactva (dotace 6/3)
6.
Chov drobných savců (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
práce v terénu
6 h
odborná exkurze
6 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava na průběžné hodnocení
12 h
příprava na průběžný test
12 h
příprava prezentace
16 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na všech cvičeních minimálně 80 %.
Povinná účast na terénních cvičeních 100 %.
Odevzdání seminární práce.
Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou. Písemná zkouška trvá 60 minut a podílí se na celkovém výsledku 50 %. Ústní zkouška trvá 30 minut a podílí se na celkovém výsledku rovněž 50 %. V obou částech je požadována úspěšnost minimálně 60 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Chov psů. 3. vyd. Praha: Paseka, 2005. 314 s. ISBN 80-7185-768-8.
SCHNECK, M. -- CARAVAN, J. Svět koček. 1. vyd. Praha: Svojtka & Co, 2008. 160 s. ISBN 978-80-7352-967-3.
Astrildovití ptáci: chovatelská encyklopedie. České Budějovice: Dona, 2008. 429 s. ISBN 978-80-7322-113-3.
Morčata: koupě,péče,krmení,chov. Praha: 1999. 109 s. ISBN 80-7234-046-8.
NERANDŽIČOVÁ, P. Fretka jako domácí zvíře : porozumění a správná péče. 1. vyd. Praha: Jan Vašut, 1999. 72 s. Jak na to. ISBN 80-7236-103-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 12. 2. 2019.

Typ výstupu: