Sylabus predmetu VA1A - Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ (PEF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VA1A
Název předmětu česky:
Výpočetní technika a algoritmizace I v AJ
Název předmětu anglicky: Computer Technology and Algorithms I
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
RočníkSkupina
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
14.00-14.50
Q47
B-EMAJ-MEAJ
 
1
2
1
 
D. Henek Dlabolová
Přednáška
Každý týden
20
Čtvrtek
15.00-16.50Q47
B-EMAJ-MEAJ
 
1
2
1
 
D. Henek Dlabolová
Cvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student je seznámen se stavba počítače, běžnými periferiemi a operační systémy. Dále je seznámen s problematikou práce v počítačové síti a s tím související bezpečností. Jsou mu dále vysvětleny zásady tvorby profesionálních textových dokumentů a základy prezentace.
 
Obsah předmětu:
1.
Výstavba počítače (dotace 8/2)
 
a.historie a základní struktura počítačů
b.procesor, sběrnice, ukládání a přenos dat (operační paměť, pevný disk, optická média, flash disk)
c.
vstupní a výstupní zařízení (klávesnice, myši, tablety, dotykové obrazovky, tiskárny a obrazovky)

2.
Základy operačních systémů (dotace 8/4)
 
a.
struktura operačních systémů
b.
operační systém Microsoft Windows
c.
operační systémy třídy UNIX (GNU/Linux, MacOS X)
d.operační systémy pro mobilní zařízení a moderní trendy (iOS, Android, Chrome OS, aj.)

3.
Úvod do počítačových sítí (dotace 6/2)
 
a.infrastruktura počítačových sítí (základní pojmy, metody přenosu dat)
b.
základní protokoly v počítačových sítích , síťové vrstvy
c.
Internetové služby

4.
Úvod do běžných kancelářských aplikací (dotace 6/6)
 
a.
základní typografická pravidla
b.
zpracování textů v textovém procesoru (struktura dokumentu, citace, zalomení textu, aj.)
c.
tvorba prezentace

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
příprava na zkoušku
30 h
zpracování projektů
12 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí odevzdat projekt ze sazby a projekt z prezentace. Zápočtový e-learningový test z teoretických znalostí (hardware, sítě, operační systémy) a praktický test ze základního použití OS Windows. Test musí být napsán alespoň na 50 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MICROSOFT, C. Excel 2003 to Excel 2007 command reference guides.  [online]. 2010. URL: http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/.
MICROSOFT, C. Word 2003 to Word 2007 command reference guides.  [online]. 2010. URL: http://office.microsoft.com/en-us/word-help/.
ASANOVIC, K. -- EMER, J. MIT OpenCourseWare: Computer System Architecture Lecture Notes.  [online]. 2005. URL: http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-823-computer-system-architecture-fall-2005/.

Doporučená:
JEDLIČKA, P. -- KUNDEROVÁ, L. -- HÁLA, T. -- MACHALOVÁ, J. Introduction to Computer Science. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2004. 63 s. ISBN 80-7302-089-0.
BERTSEKAS, D. -- MODIANO, E. Data Communication Networks Lecture Notes.  [online]. 2002. URL: http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-263j-data-communication-networks-fall-2002/index.htm.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 9. 2018.

Typ výstupu: