Sylabus předmětu VA1 - Výpočetní technika a algoritmizace I (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VA1
Název předmětu česky:
Výpočetní technika a algoritmizace I
Název předmětu anglicky:
Computer Technology and Algorithms I
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Jedlička, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
RočníkSkupinaVyučující
Akce
ČetnostKapacita
Středa11.00-12.50Q09B-EM-ME
 
 
 
1
1
2
3
22
 
 
 
P. Jedlička
Cvičení
Sudý týden
22
Středa
11.00-12.50
Q09
B-EM-ME
 
 
 
1
1
2
3
21
 
 
 
P. JedličkaCvičení
Lichý týden
22
Středa
15.00-16.50
Q03
B-EM-ME
 
 
 
1
1
2
3
 
 
 
 
PřednáškaKaždý týden
170
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získá přehled o technickém a programovém vybavení osobních počítačů a sítí. Seznámí se s možnostmi a způsoby využívání výpočetní techniky v profesním životě, osvojí si jejich praktické využívání a procvičí si práci v počítačové síti. Předmět svým rozsahem pokrývá moduly M2, M3, M4, M6, M7 a M12 mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL/ICDL (viz www.ecdl.cz) a poskytuje plnou přípravu k případnému získání Certifikátu ECDL Start (digitální gramotnost) a základ k získání Certifikátu ECDL (digitální kvalifikace).
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do výpočetní techniky (dotace 2/0)
 
a.
Základní pojmy a principy
b.
Typy dat, možnosti zpracování

2.
Základy operačních systémů (dotace 8/10)
 
a.
Práce v systému Windows
b.Struktura a charakteristické rysy systému Unix, Linux a Mac OS X.

3.
Úvod do technických prostředků (dotace 8/0)
 
a.
Procesory
b.
Paměti
c.Vstupní a výstupní zařízení

4.
Úvod do počítačových sítí (dotace 6/4)
 
a.
Funkční principy počítačových sítí
b.
Efektivní práce v síti, bezpečnost

5.
Úvod do zpracování textu (dotace 4/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h0 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace0 h16 h
příprava na zkoušku
32 h
48 h
příprava na průběžný test
10 h
20 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu je vyžadováno splnění testu z ovládání textového procesoru Microsoft Word ve výukovém období semestru a dále závěrečného dovednostně-znalostního testu ve zkouškovém období. Test z Wordu obsahuje 2–3 povinné úkoly a cca 10 bodovaných úkolů. Je třeba splnit povinné úkoly a získat alespoň polovinu bodů. Závěrečný test obsahuje přibližně 20 otázek a úkolů a k jeho splnění je třeba získat alespoň 50 % bodů. Nesprávné odpovědi na uzavřené otázky jsou penalizovány zápornými body (tzv. korekce hádání). Předmět je možné studovat i během zahraničního výjezdu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JEDLIČKA, P. Informatika. E-learningový kurz [online]. Brno: Mendelova univerzita v Brně.  [online]. 2018. URL: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/index.pl?opora=8426.

Doporučená:
ŽITNIAK, J. Microsoft Office 2016: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2017. 528 s. ISBN 978-80-251-4891-4.
HERODEK, M. Microsoft Windows 10: podrobná uživatelská příručka. 304 s. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4595-1.
Ústav informačních technologií MENDELU: Návody a postupy použití informačních systémů a technologií na MENDELU [online]. Dostupné z: http://uit.mendelu.cz/24946-podpora

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 6. 2019.

Typ výstupu: