Sylabus predmetu OKAJ - Obchodní jazyk - angličtina (PEF - LS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OKAJ
Název předmětu česky:
Obchodní jazyk - angličtina
Název předmětu anglicky: Language in Business - English
Semestr:
LS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Tereza Formáčková (garant)
Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Marie Lahodová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Vojtěch Landa (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Michal Mikeš (cvičící, přednášející, zkoušející)
PaedDr. Irena Ševčíková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostOborRočníkSkupinaVyučujícíAkceČetnostKapacita
Pondělí
9.00-10.50Q01.84
CvičeníKaždý týden22
Úterý
11.00-12.50
Q01.84
Cvičení
Každý týden
22
Středa
7.00-8.50
Q14
Cvičení
Každý týden
22
Středa
9.00-10.50
Q14
Cvičení
Každý týden
22
Středa11.00-12.50
Q14
M. LahodováCvičeníKaždý týden22
Středa
13.00-14.50
Q45
I. ŠevčíkováCvičeníKaždý týden
22
Středa
15.00-16.50Q45
Cvičení
Každý týden22
Čtvrtek11.00-12.50Q46
M. GrochalCvičeníKaždý týden22
Čtvrtek
15.00-16.50Q14
M. Grochal
Cvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
15.00-16.50
Q46
Cvičení
Každý týden
22
Pátek7.00-8.50Q01.84
CvičeníKaždý týden
22
Pátek9.00-10.50Q01.84
Cvičení
Každý týden22
Pátek
11.00-12.50
Q01.84
B-EM-ME
 
1
1
21
 
I. Ševčíková
Cvičení
Každý týden
22
Pátek
13.00-14.50
Q01.84
B-EM-ME
 
1
1
22
 
CvičeníKaždý týden
22
Sobota
13.00-14.50
Q22
Přednáška
Nepravidelně
60
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvoj odborných jazykových znalostí a dovedností studenta zaměřených na obchodní jazyk úrovně B2-C1. Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu, procvičí schopnost komunikovat v simulovaných situacích profesního života a prohloubí znalosti gramatických struktur.
 
Obsah předmětu:
1.
Obchod či zábava? (dotace 0/2)
 
a.
Firemní společenské akce, neformální rozhovory (small talk)
b.
Opakování typů přítomných časů

2.
Budování kontaktů (dotace 0/2)
 
a.
Budování kontaktů (networking)
b.
Slovesné vzorce (gerundium a infinitiv)

3.
Výměna informací (dotace 0/2)
 
a.
Meetingy, parafrázování, vyjasnění nesrovnalostí.
b.Kondicionály.

4.
Vedení porady (dotace 0/4)
 
a.Příprava a vedení porady.
b.Spojovací výrazy vyjadřující kontrast, důsledek a závěr.

5.
Rozhodování (dotace 0/2)
 
a.Rozhodování. Krizový management.
b.
Určité a neurčité členy.

6.
Prezentace-jak zapůsobit (dotace 0/2)
 
a.
efektivní zahájení a zakončení prezentace. Rétorické techniky.
b.Předpřítomný prostý čas vs. Předpřítomný průběhový čas.

7.
Prezentace-vizuální materiály, hlasový projev (dotace 0/2)
 
a.
Prezentace- vizuální materiály. Zpětná vazba prezentujícímu.
b.
Modální slovesa.

8.
Prezentace-prosazení vlastních nápadů (dotace 0/2)
 
a.Prezentace: veřejný projev obecně. Prodejní řeč (sales pitch).
b.
Frázová slovesa. Pasivum.

9.
Emailová komunikace (dotace 0/2)
 
a.
Emailová komunikace.
b.
Vyjádření budoucnosti.

10.
Potíže při telefonování (dotace 0/2)
 
a.
Telefonování. Stížnosti klientů.
b.Zdvořilé prosby a otázky.

11.
Obchodní cesty (dotace 0/2)
 
a.
Obchodní cesty.
b.
Časy určené pro vypravování.

12.
Vyjednávání (dotace 0/2)
 
a.Vyjednávání- styl, slovní zásoba.

13.
Opakování (dotace 0/0)
 
a.Opakování probraných lekcí.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
0 h
6 h
cvičení
28 h0 h
konzultace
0 h
10 h
příprava na zkoušku
12 h
18 h
příprava na průběžný test
16 h
22 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy, povinnou docházkou, zápočtovým testem a ústní zkouškou. Ústní zkoušku tvoří diskuze na zadané téma, zkouška trvá 15 minut. Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku písemných testů a ústní části.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ALLISON, J. -- POWELL, M. In Company 3.0 Upper Intermediate Student´s Book Pack. London: Macmillan, 2014. 158 s. ISBN 978-0-230-45535-1.
MURPHY, R. English Grammar in Use Fourth Edition. Cambridge: CUP, 2012. 380 s. ISBN 978-0-521-18939-2.

Doporučená:
SCRIVENER, J. -- HOLLOWAY, C. -- BAADE, K. Skills for Business Studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73952-X.
TURNER, R. -- DUCKWORTH, M. Business Result. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73951-1.
EMMERSON, P. Business Vocabulary Builder. Oxford: MACMILLAN, 2009. 176 s. ISBN 3-190-32722-X.
EMMERSON, P. Email English. Oxford: MACMILLAN, 2004. 96 s. ISBN 3-190-02884-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 2. 5. 2019.

Typ výstupu: