Sylabus predmetu VA1 - Výpočetní technika a algoritmizace I (PEF - ZS 2018/2019)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VA1
Název předmětu česky:
Výpočetní technika a algoritmizace I
Název předmětu anglicky: Computer Technology and Algorithms I
Semestr:
ZS 2018/2019
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Petr Jedlička, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Anděla Matiášová, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Pavel Netolický (cvičící, zkoušející)
Ing. Jiří Třináctý (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Skupina
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Pondělí
9.00-10.50Q26
B-EM-MCR
 
 
1
2
3
3
 
 
Cvičení
Sudý týden
20
Pondělí
11.00-12.50Q26
B-EM-MCR
 
 
1
2
3
4
 
 
Cvičení
Sudý týden
20
Pondělí
11.00-12.50
Q26
B-EM-ME
 
 
1
2
3
11
 
 
J. Třináctý
Cvičení
Lichý týden
20
Pondělí15.00-16.50
Q26
B-EM-MO
 
 
1
2
3
4
 
 
J. Třináctý
Cvičení
Lichý týden
20
Pondělí
15.00-16.50
Q26B-EM-ME
 
 
1
2
3
10
 
 
J. TřináctýCvičeníSudý týden
20
Pondělí17.00-18.50
Q07
B-EM-MCR
 
 
1
2
3
6
 
 
P. NetolickýCvičeníLichý týden
20
Pondělí
17.00-18.50Q07
B-EM-MO
 
 
1
2
3
2
 
 
P. NetolickýCvičeníSudý týden
20
Úterý
7.00-8.50
Q07
B-EM-MO
 
 
1
2
3
5
 
 
CvičeníSudý týden20
Úterý
11.00-12.50
Q07
B-EM-ME
 
 
1
2
3
4
 
 
Cvičení
Sudý týden
20
Úterý11.00-12.50Q09B-HPS-F
 
 
1
2
3
1
 
 
CvičeníSudý týden
20
Úterý
11.00-12.50
Q09
B-EM-ME
 
 
1
2
3
6
 
 
J. TurčínekCvičení
Lichý týden
20
Úterý
11.00-12.50Q07
B-EM-ME
 
 
1
2
3
2
 
 
J. TřináctýCvičení
Lichý týden
20
Úterý
13.00-14.50
Q01
B-HPS-F
B-HPS-VS
B-EM-ME
 
 
1
1
1
2
3
 
 
 
 
 
PřednáškaKaždý týden
450
Úterý
13.00-14.50
Q26
B-EM-SE
 
 
1
2
3
2
 
 
Cvičení
Sudý týden
20
Úterý
15.00-16.50
Q07B-EM-ME
 
 
1
2
3
3
 
 
Cvičení
Sudý týden
20
Úterý
15.00-16.50
Q07
B-EM-ME
 
 
1
2
3
5
 
 
Cvičení
Lichý týden
20
Středa
9.00-10.50
Q26B-EM-MCR
 
 
1
2
3
2
 
 
CvičeníSudý týden20
Středa
11.00-12.50
Q26
B-EM-SE
 
 
1
2
3
1
 
 
Cvičení
Sudý týden
20
Středa
13.00-14.50
Q05
B-HPS-F
 
 
1
2
3
2
 
 
Cvičení
Lichý týden
20
Středa13.00-14.50
Q05
B-HPS-F
 
 
1
2
3
5
 
 
Cvičení
Sudý týden
20
Středa
15.00-16.50Q05
B-HPS-F
 
 
1
2
3
4
 
 
Cvičení
Sudý týden20
Středa
15.00-16.50
Q07
B-HPS-VS
 
 
1
2
3
1
 
 
Cvičení
Sudý týden
20
Středa
15.00-16.50
Q07
B-EM-ME
 
 
1
2
3
7
 
 
Cvičení
Lichý týden
20
Středa
17.00-18.50
Q05
B-EM-ME
 
 
1
2
3
8
 
 
CvičeníSudý týden
21
Středa
17.00-18.50
Q05
B-EM-ME
 
 
1
2
3
1
 
 
Cvičení
Lichý týden20
Čtvrtek
7.00-8.50
Q08
B-EM-MCR
 
 
1
2
3
5
 
 
CvičeníSudý týden
20
Čtvrtek
9.00-10.50
Q06
B-EM-ME
 
 
1
2
3
9
 
 
J. Dannhoferová
Cvičení
Sudý týden
20
Čtvrtek11.00-12.50Q01B-EM-SE
B-EM-MO
B-EM-MCR
 
 
1
1
1
2
3
 
 
 
 
 
Přednáška
Každý týden
450
Čtvrtek
15.00-16.50Q09B-EM-MO
 
 
1
2
3
1
 
 
S. Zerdaloglu
Cvičení
Sudý týden20
Pátek
9.00-10.50
Q06
B-EM-MO
 
 
1
2
3
3
 
 
Cvičení
Sudý týden
20
Pátek9.00-10.50Q06
B-HPS-F
 
 
1
2
3
3
 
 
S. Zerdaloglu
Cvičení
Lichý týden
20
Pátek11.00-12.50
Q47
B-EM-MCR
 
 
1
2
3
1
 
 
Cvičení
Sudý týden
20
Sobota
8.00-11.50
Q22
B-EM-ME
 
 
 
1
1
2
3
51
 
 
 
PřednáškaNepravidelně80
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Studenti získají přehled o technickém a programovém vybavení osobních počítačů. Seznámí se se základními principy činnosti prostředků výpočetní techniky a osvojí si jejich využívání, prakticky si procvičí práci v počítačové síti. Zvládnutí problematiky je předpokladem následného studia předmětů Výpočetní technika a algoritmizace II a Informatika pro ekonomy.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do výpočetní techniky (dotace 2/0)
 
a.
Základní pojmy a principy
b.
Typy dat, možnosti zpracování

2.
Základy operačních systémů (dotace 8/10)
 
a.Práce v systému Windows
b.
Struktura a charakteristické rysy systému Unix, Linux a Mac OS X.

3.Úvod do technických prostředků (dotace 8/0)
 
a.
Procesory
b.
Paměti
c.
Vstupní a výstupní zařízení

4.
Úvod do počítačových sítí (dotace 6/4)
 
a.Funkční principy počítačových sítí
b.
Efektivní práce v síti, bezpečnost

5.
Úvod do zpracování textu (dotace 4/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h0 h
cvičení
14 h
0 h
konzultace
0 h
16 h
příprava na zkoušku
42 h
48 h
zpracování seminární práce
0 h
20 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu je vyžadováno splnění písemného znalostního testu. Test obsahuje přibližně 20 otázek a úkolů a k jeho splnění je třeba získat alespoň 75 % bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MATIÁŠOVÁ, A. -- POKORNÝ, M. -- HÁLA, T. E-learningový kurz Výpočetní technika a algoritmizace I.  [online]. 2008. URL: https://is.mendelu.cz/auth/.
BITTO, O. Microsoft Windows 7: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 340 s. ISBN 978-80-251-2647-9.

Doporučená:
KLATOVSKÝ, K. 333 tipů a triků pro Windows 7. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2010. 260 s. ISBN 978-80-7402-080-3.
PÍRKOVÁ, K. Microsoft Word 2010: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2010. 365 s. Podrobná uživatelská příručka. ISBN 978-80-251-3033-9.
BÍBR, I. a kol. Mandriva Linux 2010 CZ: instalační a uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 430 s. ISBN 978-80-251-2825-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. František Ostřížek dne 21. 5. 2018.

Typ výstupu: