Sylabus predmetu ZOOL - Zoologie (AF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZOOL
Název předmětu česky:
Zoologie
Název předmětu anglicky:
Zoology
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Garantující ústav: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Lucie Havlová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Břetislav Novotný (cvičící)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout studentům: 1. Nutný obecný rozhled v biologických disciplinách 2. Nezbytný teoretický základ pro studium specializovaných zemědělských disciplín 3. Znalosti přímo uplatnitelné v praxi. Studenti získají znalosti v oblasti obecné a zemědělské zoologie a budou schopni posoudit význam jednotlivých druhů v agroekosystémech.
 
Obsah předmětu:
1.
Rekapitulace obecné zoologie (dotace 6/0)
 
a.Cytologie, histologie, organologie
b.
Rozmnožování, embryonální a postembryonální vývoj

2.
Zoogeografie a domestikace (dotace 4/0)
3.
Etologie (dotace 2/0)
4.Základní pojmy z ekologie (dotace 2/0)
5.
Principy třídění živočichů (dotace 1/0)
 
a.
Vědecká klasifikace
b.
Praktické dělení

6.
Jednobuněční (Monocytozoa) (dotace 1/6)
7.Ploštěnci (Platyhelminthes), hlístice (Nematoda), vrtejši (Acanthocephala) (dotace 1/8)
 
a.Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

8.
Kroužkovci (Annelida), měkkýši (Mollusca) (dotace 2/0)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

9.
Členovci (Arthropoda) (dotace 4/6)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

10.
Strunatci (Chordata) (dotace 5/6)
 
a.
Charakteristika, rozdělení, význam
b.
Vývoj a poznávání prakticky významných druhů

11.
Poznávání prakticky významných druhů (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení24 h
laboratorní práce
4 h
příprava na zkoušku
70 h
příprava na průběžné hodnocení
42 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, praktická znalost (poznávání) důležitých druhů v zemědělství; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 80 otázek, minimum 90 bodů z možných 160
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J. Zoologie pro zemědělce a lesníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2004. 264 s. ISBN 80-7302-065-3.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 1 : Bezobratlí. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 442 s.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie: Obratlovci. 2. vyd. Praha: SZN, 1973. 318 s.

Doporučená:
ALLABY, M. A dictionary of zoology. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1999. 597 s. ISBN 0-19-280076-0.
Zoology. Philadelphia: Saunders College Pub., 1009 s. ISBN 0-03-030504-7.
HARLEY, J P. Zoology. 7. vyd. Boston: McGraw-Hill/Higher Education, 588 s. ISBN 978-0-07-298889-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 7. 2. 2018.

Typ výstupu: