Sylabus predmetu PMVT - Příslušenství motorových vozidel (ICV - LS 2017/2018)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: PMVT
Název v jazyce výuky: Příslušenství motorových vozidel
Název česky: Příslušenství motorových vozidel
Název anglicky: Vehicle Equipment and Accesories
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 8/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2017/2018
Vyučující: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Výchozí předměty: studovat na fakultě ICV
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty s konstrukcí a principy činnosti systémů motorových vozidel. Pozornost je soustředěna zejména na elektronicky řízených soustavách, kde jsou podrobně popisovány způsoby jejich regulace. Výuka v rozsáhlejších systémech, například v oblasti přenosu informací, je demonstrována na modelech za použití vyvinutých SW nástrojů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky (dotace 0/0)
2.Elektrická výzbroj vozidla (dotace 0/0)
3.Snímače a akční členy (dotace 0/0)
4.Systémy přípravy směsi a zapalování zážehových motorů (dotace 0/0)
5.Systémy vstřikování vznětových motorů (dotace 0/0)
6.Zařízení ke snížení škodlivin v exhalacích (dotace 0/0)
7.Systémy brzdové soustavy (dotace 0/0)
8.Odpružení vozidla (dotace 0/0)
9.Řízení vozidel (dotace 0/0)
10.Komfortní systémy, zabezpečení (dotace 0/0)
11.Bezpečnostní zařízení vozidel (dotace 0/0)
12.Osvětlení vozidel (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h0 h
     cvičení28 h0 h
     konzultace0 h14 h
Samostudium
     příprava na zkoušku26 h48 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h14 h
     zpracování projektů20 h36 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí pro získání zápočtu splnit účast na cvičeních, kde jsou psány krátké testy (5 testů, každý test za 10 bodů), účast je nutná z 80% s počtem bodů z testu minimálně 35. Zkouška probíhá písemně a ústně. V písemné části odpovídá student na 18 otázek z celého rozsahu přednášených témat. Pro splnění je nutné správně odpovědět na 70% otázek. Dále zkouška probíhá ústní formou výběrem tématu.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJAN, Z. -- ŽDÁNSKÝ, B.Automobily : Příslušenství. 4BrnoAvid2005
ZKol.Understanding automotive electronicsAmsterdamNewnes0-7506-7599-3
ZŠTĚRBA, P.Autoelektronika: elektronické systémy ve vozidlech, jejich propojení, diagnostika, základní nastavení, seřízení a ovlivnění jejich funkceBrnoComputer Press2010978-80-251-2414-7

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 8. 12. 2017.

Typ výstupu: