Sylabus předmětu RRTVOKA - Tvorba a ochrana krajiny v AJ (FRRMS - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRTVOKA
Název předmětu česky:
Tvorba a ochrana krajiny v AJ
Název předmětu anglicky:
Landscape Design and Protection in English
Semestr: LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Ing. Petra Fukalová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Prerekvizity: ne Tvorba a ochrana krajiny
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání komplexního pohledu na problematiku zaměřenou na tvorbu a ochranu krajiny. Studenti se v předmětu postupně seznámí se základními krajinotvornými činiteli a se všemi složkami krajiny (voda, půda, klima, biota). Dále se předmět zaměří na problematiku typologie krajiny a způsobů využívání krajiny a to i v historických souvislostech. Předmět bude detailně zaměřen také na nástroje ochrany krajiny v EU a ČR, vysvětlení finanční hodnoty služeb ekosystémových funkcí krajiny a finančních nástrojů v tvorbě a ochraně krajiny.
 
Obsah předmětu:
1.
Udržitelný rozvoj a tvorba a ochrana krajiny -- základní data (dotace 2/2)
2.Krajina a přírodní prostředí v ČR (dotace 2/2)
3.Kategorie a pojetí krajiny (dotace 2/2)
4.
Členění, složky a činitele krajiny (dotace 2/2)
5.Hodnocení krajiny (dotace 2/2)
6.
Voda v krajině (dotace 2/2)
7.
Atmosféra a ovzduší (dotace 2/2)
8.
Půda jako součást krajiny a zdroj (dotace 2/2)
9.
Ochrana přírody a krajiny v EU (dotace 2/2)
10.Ochrana přírody a krajiny v ČR (dotace 2/2)
11.
Fondy, programy a projekty v ochraně a tvorbě krajiny (dotace 2/2)
12.
Úmluvy v tvorbě a ochraně krajiny (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška42 h
cvičení42 h
příprava na zkoušku28 h
příprava prezentace18 h
zpracování protokolů
10 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet zohledňuje docházku do cvičení předmětu a vypracování a úspěšné obhájení seminární práce. Seminární práce je vypracována na zadaná témata z oblasti tvorby a ochrany krajin a odevzdávána v požadovaném termínu. Obhajoba seminární práce probíhá na základě powerpointové prezentace a následné diskusi. Zkouška se koná písemnou formou (testovými otázkami) z obsahu přednášených témat.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Biodiversity and conservation: critical concept in the environment. New York: Routledge, 2009. 483 s. Critical concepts in the environment. ISBN 978-0-415-45654-8.

Doporučená:
FORMAN, R T T. Landscape Ecology. New York: John Wiley & Sons, 1986. 619 s. ISBN 0-471-87037-4.
GREEN, D R. Landscape ecology and geographic information systems. London: Taylor & Francis, 1993. 288 s. ISBN 0-7484-0252-7.
TURNER, M G. -- GARDNER, R H. -- O''NEILL, R V. Landscape ecology in theory and practice : pattern and process. New York: Springer, 2001. 401 s. ISBN 0-387-95122-9.
The dynamic landscape: design, ecology, and management of naturalistic urban planning. London ;: Spon Press, 2004. 332 s. ISBN 0-415-25620-8.
LAPIN, M. -- MATEJKA, F. Bioclimatology and Water In The Land. Strečno: FMFI, Comenius University Bratislava, 2006. 110 s. ISBN 80-89186-12-2.
BURROUGHS, W J. Climate change in prehistory: the end of the reign of chaos. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 356 s. ISBN 0-521-82409-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Program B-RERA Regional Development, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Program B-RERA Regional Development, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 1. 12. 2017.

Typ výstupu: