Sylabus předmětu RRBP - Bakalářská práce (FRRMS - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRBP
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr: LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (10 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát FRRMS (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Emmanuel Kofi Ankomah, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. et Mgr. Klára Brožovičová, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Jan Caha, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milan Damborský, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Samuel Antwi Darkwah, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Vladimir Đorđević, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Dvořák (zkoušející)
Ing. Petra Fukalová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Grega (zkoušející)
Mgr. Lea Hasíková (zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Dana Hübelová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Eva Hvizdová, PhD. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Hamza Messari, PhD. (zkoušející)
Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. (garant, zkoušející)
PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Runya Qiaoan, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Ryška, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM (zkoušející)
doc. Ing. Kristina Somerlíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Richard Turcsányi, Ph.D. (zkoušející)
doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Nahanga Verter, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (zkoušející)
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (zkoušející)
Prerekvizity: Bakalářský seminář
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je zpracování vlastní bakalářské práce a pravidelné konzultace s vedoucím práce. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
Práce má mít rozsah 1,5 - 3 AA.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace
10 h
5 h
příprava prezentace
20 h
25 h
zpracování projektů250 h
250 h
Celkem
280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen udělením zápočtu vedoucím práce při odevzdáním bakalářské práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
HOLOUŠOVÁ, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1999. 110 s. ISBN 80-7067-841-0.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.
Science research writing. London: Imperial College Press, 257 s. ISBN 978-1-84816-309-6.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.

Doporučená:
NĚMEC, J., ŠEDINOVÁ, P. Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práce [online]. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006. Dostupný z WWW: <http://www.ped.muni.cz/ wstud/download/DPaBP.rtf>.
ČSN ISO 690 - ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura
KUKRECHTOVÁ, M. Co je to bibliografická citace a proč citujeme *online+. Karviná : Regionální knihovna Karviná, 2008 *cit. 2010-01-18+. Dostupný z WWW: <http://www.rkka.cz/KVC/ bibliograficke_citace_a_proc_citujeme.ppt>.
ŠEDINOVÁ, P., NEDOMOVÁ, M., KŘIVÁNEK, P. Jak správně citovat *online+. Brno : Elportál, Masarykova univerzita, 2006. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/elportal/?id=702636>. ISSN 1801-128X.
TICHÁ, L., et al. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce *online+. Praha : Ústřední knihovna ČVUT, 2009. Dostupný z WWW: <http://knihovny.cvut.cz/studium/vskp/jak_psat_vskp.pdf>.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 27. 11. 2017.

Typ výstupu: