Sylabus predmetu RRBSZ - Státní bakalářská zkouška (FRRMS - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRBSZ
Název předmětu česky:
Státní bakalářská zkouška
Název předmětu anglicky:
State Bachelor Exam
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů: státní bakalářská zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
Garantující ústav:
Děkanát FRRMS (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je ověřit soubornou zkouškou znalosti studentů z oboru studia. Součástí zkoušky je obhajoba závěrečné práce. Absolvování státní závěrečné zkoušky je podmínkou řádného ukončení studia a udělení titulu podle zákona o VŠ.
 
Obsah předmětu:
1.Obhajoba bakalářské práce (dotace 0/0)
2.
Odborná rozprava k jednotlivým okruhům státní bakalářské zkoušky (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Státní závěrečná zkouška je vykonána úspěšným ukončením všech částí státní závěrečné zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 27. 11. 2017.

Typ výstupu: