Sylabus předmětu RRMIEA - Mikroekonomie v AJ (FRRMS - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRMIEA
Název předmětu česky:
Mikroekonomie v AJ
Název předmětu anglicky: Microeconomics in English
Semestr: LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Libor Grega (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D. (cvičící, tutor)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (cvičící, tutor)
Prerekvizity: ne Mikroekonomie
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytuje systematické poznání základní mikroekonomické teorie, a tak vytváří teoreticko-metodologické předpoklady pro studium navazujících aplikačních disciplín jako je podniková ekonomika, enviromentální ekonomika, odvětvová ekonomika, regionální ekonomika apod. Rozbory chování ekonomických subjektů v rámci dokonale i nedokonale konkurenčních tržních struktur vychází především z neoklasického přístupu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do Mikroekonomie (dotace 8/0)
 
a.
Ekonomie a mikroekonomie
b.
Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus
c.
Základní koncepty v mikroekonomii

2.
Spotřebitelské chování a poptávka (dotace 8/0)
 
a.
Užitečnost, preference a optimum spotřebitele
b.
Poptávka a jej determinanty

3.
Chování firem a nabídka (dotace 8/0)
 
a.
Technológie a produkce
b.
Náklady
c.
Nabídka a jej determinanty

4.
Trh výrobku a služeb (dotace 8/0)
 
a.
Dokonala konkurence
b.
Monopol
c.
Monopolistická konkurence
d.
Oligopol

5.
Trh výrobních faktorů (dotace 8/4)
 
a.
Nabídka a poptávka na trzích s výrobními faktory
b.
Trh práce
c.
Trh kapitálu
d.
Trh s půdou

6.Všeobecná rovnováha (dotace 8/0)
 
a.Efektívnost ve výrobě
b.Efektívnost ve směně
c.
Maximalizace blahobytu

7.
Role státu v tržní ekonomice (dotace 8/0)
 
a.
Tržní selhání
b.
Základní formy státní ingerence

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška56 h
20 h
příprava na zkoušku
72 h
80 h
příprava na průběžné hodnocení10 h43 h
příprava na průběžný test30 h25 h
Celkem
168 h
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, která se skládá ze tří otevřených otázek. Podmínkou účasti na zkoušce je úspěšné získání zápočtu.

Student získává zápočet na základě zápočtového testu, jehož obsahem jsou aplikace demonstrativních příkladů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PARKIN, M. Microeconomics. 6. vyd. Boston: Addison Wesley, 501 s. ISBN 0-321-21071-9.
FRANK, R H. Microeconomics and behavior. New York: McGraw-Hill, 1991. 26 s. ISBN 0-07-021870-6.

Doporučená:
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.
VARIAN, H R. Intermediate microeconomics: a modern approach. 8. vyd. New York: W.W. Norton & Co., 739 s. ISBN 978-0-393-93424-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-RER Regionální rozvoj, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Program B-METS Mezinárodní teritoriální studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Program B-RERA Regional Development, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 1. 12. 2017.

Typ výstupu: