Sylabus předmětu RRMIEA - Mikroekonomie v AJ (FRRMS - LS 2017/2018)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRMIEA
Název v jazyce výuky: Mikroeconomics in English
Název česky: Mikroekonomie v AJ
Název anglicky: Microeconomics in English
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2017/2018
Vyučující: prof. Dr. Ing. Libor Grega (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D. (cvičící, tutor)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (cvičící, tutor)
Výchozí předměty: ne Mikroekonomie
 
Zaměření předmětu:
Předmět poskytuje systematické poznání základní mikroekonomické teorie, a tak vytváří teoreticko-metodologické předpoklady pro studium navazujících aplikačních disciplín jako je podniková ekonomika, enviromentální ekonomika, odvětvová ekonomika, regionální ekonomika apod. Rozbory chování ekonomických subjektů v rámci dokonale i nedokonale konkurenčních tržních struktur vychází především z neoklasického přístupu.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do Mikroekonomie (dotace 8/0)
 
a.Ekonomie a mikroekonomie
b.Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus
c.Základní koncepty v mikroekonomii

2.Spotřebitelské chování a poptávka (dotace 8/0)
 
a.Užitečnost, preference a optimum spotřebitele
b.Poptávka a jej determinanty

3.Chování firem a nabídka (dotace 8/0)
 
a.Technológie a produkce
b.Náklady
c.Nabídka a jej determinanty

4.Trh výrobku a služeb (dotace 8/0)
 
a.Dokonala konkurence
b.Monopol
c.Monopolistická konkurence
d.Oligopol

5.Trh výrobních faktorů (dotace 8/4)
 
a.Nabídka a poptávka na trzích s výrobními faktory
b.Trh práce
c.Trh kapitálu
d.Trh s půdou

6.Všeobecná rovnováha (dotace 8/0)
 
a.Efektívnost ve výrobě
b.Efektívnost ve směně
c.Maximalizace blahobytu

7.Role státu v tržní ekonomice (dotace 8/0)
 
a.Tržní selhání
b.Základní formy státní ingerence

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Kvantitativně analyzovat tržní prostředí, determinovat jeho dynamiku v souvislosti s vývojem podstatných faktorů
-Odvodit odpovídající závěry k chování tržních subjektů, a to na obecné i na regionální úrovni
-Pochopit a využívat teoretická východiska při kvalitativní analýze tržního prostředí
-Student dokáže vyhodnotit dopady různých opatření a zásahů na tržní rovnováhu
-Student je schopen kvantitativně analyzovat poptávku a nabídku na trhu s výrobky
-Student je schopen vymezit tržní rovnováhu a souvislosti její změny
-Student rozumí mechanismu chování ekonomických subjektů v různých tržních strukturách
-Student umí určit ekonomicky efektivní úroveň výroby v různých tržních strukturách
-Student umí vysvětlit příčiny tržních selhání

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška56 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku72 h80 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h43 h
     příprava na průběžný test30 h25 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, která se skládá ze tří otevřených otázek. Podmínkou účasti na zkoušce je úspěšné získání zápočtu.

Student získává zápočet na základě zápočtového testu, jehož obsahem jsou aplikace demonstrativních příkladů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPARKIN, M.MicroeconomicsBostonAddison Wesley0-321-21071-9
ZFRANK, R H.Microeconomics and behaviorNew YorkMcGraw-Hill19910-07-021870-6
DMANKIW, N G.Principles of Economics, 6th editionUSASouth-Western Cengage Learning2012978-0-538-45305-9
DVARIAN, H R.Intermediate microeconomics: a modern approachNew YorkW.W. Norton & Co.978-0-393-93424-3

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 27. 11. 2017.

Typ výstupu: