Sylabus předmětu OKAJ - Obchodní jazyk - angličtina (PEF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OKAJ
Název předmětu česky:
Obchodní jazyk - angličtina
Název předmětu anglicky:
Language in Business - English
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Eva Bumbálková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Tereza Formáčková (garant)
Mgr. Matej Grochal (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Jana Klapilová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Marie Lahodová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Iveta Žákovská (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je rozvoj odborných jazykových znalostí a dovedností studenta zaměřených na obchodní jazyk úrovně B2-C1. Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti obchodu, procvičí schopnost komunikovat v simulovaných situacích profesního života a prohloubí znalosti gramatických struktur.
 
Obsah předmětu:
1.
Obchod či zábava? (dotace 0/2)
 
a.
Firemní společenské akce, neformální rozhovory (small talk)
b.
Opakování typů přítomných časů

2.
Budování kontaktů (dotace 0/2)
 
a.
Budování kontaktů (networking)
b.
Slovesné vzorce (gerundium a infinitiv)

3.
Výměna informací (dotace 0/2)
 
a.Meetingy, parafrázování, vyjasnění nesrovnalostí.
b.Kondicionály.

4.Vedení porady (dotace 0/4)
 
a.
Příprava a vedení porady.
b.Spojovací výrazy vyjadřující kontrast, důsledek a závěr.

5.
Rozhodování (dotace 0/2)
 
a.Rozhodování. Krizový management.
b.
Určité a neurčité členy.

6.
Prezentace-jak zapůsobit (dotace 0/2)
 
a.efektivní zahájení a zakončení prezentace. Rétorické techniky.
b.
Předpřítomný prostý čas vs. Předpřítomný průběhový čas.

7.
Prezentace-vizuální materiály, hlasový projev (dotace 0/2)
 
a.Prezentace- vizuální materiály. Zpětná vazba prezentujícímu.
b.Modální slovesa.

8.Prezentace-prosazení vlastních nápadů (dotace 0/2)
 
a.Prezentace: veřejný projev obecně. Prodejní řeč (sales pitch).
b.
Frázová slovesa. Pasivum.

9.
Emailová komunikace (dotace 0/2)
 
a.
Emailová komunikace.
b.Vyjádření budoucnosti.

10.Potíže při telefonování (dotace 0/2)
 
a.
Telefonování. Stížnosti klientů.
b.
Zdvořilé prosby a otázky.

11.
Obchodní cesty (dotace 0/2)
 
a.
Obchodní cesty.
b.Časy určené pro vypravování.

12.
Vyjednávání (dotace 0/2)
 
a.
Vyjednávání- styl, slovní zásoba.

13.
Opakování (dotace 0/0)
 
a.
Opakování probraných lekcí.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška0 h6 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
0 h
10 h
příprava na zkoušku12 h
18 h
příprava na průběžný test
16 h
22 h
Celkem
56 h
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu je podmíněno dvěma průběžnými testy, povinnou docházkou, zápočtovým testem a ústní zkouškou. Ústní zkoušku tvoří diskuze na zadané téma, zkouška trvá 15 minut. Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Testuje se celkový ústní projev studenta (rozsah slovní zásoby, přesnost, plynulost, výslovnost). Minimální požadovaná úspěšnost je u všech částí hodnocení 60%. Celkovou známku pak tvoří průměr výsledku písemných testů a ústní části.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ALLISON, J. -- POWELL, M. In Company 3.0 Upper Intermediate Student´s Book Pack. London: Macmillan, 2014. 158 s. ISBN 978-0-230-45535-1.
MURPHY, R. English Grammar in Use Fourth Edition. Cambridge: CUP, 2012. 380 s. ISBN 978-0-521-18939-2.

Doporučená:
SCRIVENER, J. -- HOLLOWAY, C. -- BAADE, K. Skills for Business Studies. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73952-X.
TURNER, R. -- DUCKWORTH, M. Business Result. Oxford: Oxford University Press, 2012. 167 s. ISBN 0-194-73951-1.
EMMERSON, P. Business Vocabulary Builder. Oxford: MACMILLAN, 2009. 176 s. ISBN 3-190-32722-X.
EMMERSON, P. Email English. Oxford: MACMILLAN, 2004. 96 s. ISBN 3-190-02884-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 8. 7. 2018.

Typ výstupu: