Sylabus předmětu IE1 - Informatika pro ekonomy I (PEF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
IE1
Název předmětu česky: Informatika pro ekonomy I
Název předmětu anglicky:
Informatics for Economists I
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav informatiky (PEF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Jiří Balej, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Ludmila Brestičová (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Petra Čačková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (tutor, zkoušející)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
RNDr. Zuzana Špendel, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit se základními principy zpracování obrazové informace počítačem a také se zásadami a technickým provedením prezentace. Student získá a procvičí praktické dovednosti týkající se vizuální prezentace dat.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování grafické informace (dotace 2/0)
 
a.
Princip zobrazení grafické informace v počítači
b.Grafické souborové formáty
c.
Typografie, návrh písma

2.
Práce s vektorovou grafikou (dotace 4/6)
 
a.Tvorba loga a logotypu
b.
Trasování obrazů
c.Zpracování grafů

3.
Práce s rastrovou grafikou (dotace 4/4)
 
a.
Úpravy fotografií
b.Konverze rastrových formátů

4.Prezentační programy (dotace 4/4)
 
a.Zásady a principy prezentace
b.Prvky prezentačních programů

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška14 h
12 h
cvičení
14 h0 h
příprava na zkoušku
28 h
44 h
zpracování projektů
28 h
28 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemný test obsahující otevřené i uzavřené otázky. Nepovinný praktický projekt. K získání zápočtu je nutné získat v součtu za test i projekt alespoň 70 %.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- TALANDOVÁ, P. Informatika pro ekonomy. Praha: Alfa Nakladatelství, 2009. 252 s. ISBN 978-80-87197-24-0.

Doporučená:
DUARTE, N. Slajdologie: tajemství tvorby skvělých prezentací. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 270 s. ISBN 978-80-265-0009-4.
White space is not your enemy: a beginner's guide to communicating visually through graphic, web & multimedia design. Amsterdam: Elsevier, 2010. 273 s. ISBN 978-0-240-81281-6.
Příručky k použitému programovému vybavení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období LS 2016/2017
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období LS 2016/2017
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-EZP Ekonomika zemědělství a potravinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-HPS-F Finance, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 6. 2. 2018.

Typ výstupu: