Sylabus predmetu BP - Bakalářská práce (PEF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BP
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Balej, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Monika Bédiová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Ludmila Brestičová (zkoušející)
Ing. Jaroslav Bukovina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martina Čampulová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kamila Čermáková (zkoušející)
Ing. Tomáš Dania (zkoušející)
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr David, Ph.D. (zkoušející)
Oleg Deev (zkoušející)
Ing. Jiří Duda, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Jana Dundelová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (zkoušející)
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Habanec (zkoušející)
Ing. Vladimír Hajko, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Holoubek, CSc. (zkoušející)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc., Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Jedlička, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Blanka Kedroňová (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Konderla, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (zkoušející)
Mgr. Petr Koráb, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miluše Korbelová (zkoušející)
Ing. Marcela Kormaňáková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Králíková (zkoušející)
Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Laštůvková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michaela Macková (zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Andrea Martinčič (zkoušející)
JUDr. Ing. Jitka Matějková (zkoušející)
Ing. Alena Melicharová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Igor Nečas (zkoušející)
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Olbrecht (zkoušející)
Ing. Milena Otavová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Igor Pantůček (zkoušející)
Ing. Astrida Peruthová (zkoušející)
JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM (zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martina Procházková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D. (zkoušející)
Mikhail Serebriannikov (zkoušející)
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Solilová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (zkoušející)
Ing. Hana Stojanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jakub Šácha, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Širůček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zkoušející)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Třináctý (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc. (zkoušející)
Mgr. Hana Urbánková, DiS. (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Monika Vencourová (zkoušející)
Ing. Lucie Veselá, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumil Vítek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (zkoušející)
Ing. RNDr. Martina Zámková, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (zkoušející)
Ing. Maroš Zruban (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v rozsahu 1,5-3 AA. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace10 h10 h
příprava prezentace10 h10 h
zpracování projektů
204 h
204 h
Celkem224 h224 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet udělovaný vedoucím práce po odevzdání bakalářské práce. Diplomová práce musí obsahovat veškeré předepsané části a musí být odevzdána v předepsané formě.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Doporučená:
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
Science research writing. London: Imperial College Press, 257 s. ISBN 978-1-84816-309-6.
literatura podle doporučení vedoucího práce / literature according to individual supervisor's recommendations

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky: Brno, Boskovice


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 2. 2018.

Typ výstupu: