Course syllabus PDS - Project Documentation of Buildings (FH - SS 2017/2018)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: PDS
Course title in language of instruction: Projektová dokumentace staveb
Course title in Czech: Project Documentation of Buildings
Course title in English: Project Documentation of Buildings
Mode of completion and number of credits: Exam (4 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 2/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction: Czech
Level of course: bachelor
Semester: SS 2017/2018
Name of lecturer: Ing. Veronika Floumová (instructor)
doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. (instructor, lecturer)
doc. Dr. Ing. Alena Salašová (instructor, lecturer)
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová (instructor, lecturer)
Prerequisites: Vegetation Establishment and Maintenance II or Bachelor State Exam
 
Aims of the course:
Course objective: The aim of the course is to make students acquainted with legislation and planning in garden and landscape design. Interpretation of documentation standards, project documentation, detail content of building object BO "vegetation arrangement" -- plant out plan.
 
Course contents:
1.Legislation of planning (allowance 8/4)
 
a.Building act and related public notice
b.Building code, planning permission proceedings - This topic has been innovated in the frame of the project No.CZ.1.07/2.2.00/15.0122
c.Building permit proceedings - This topic has been innovated in the frame of the project No.CZ.1.07/2.2.00/15.0122

2.Garden arrangement (allowance 16/8)
 
a.Achievement standard of garden and landscape design
b.Documentation standard of garden and landscape design
c.Author's supervision, investor's supervision, organization of building site, construction supervision. Content standard and essentials of the study of garden arrangements. Content standard and essentials of the documentation of garden arrangements for release of planning permission. Content standard and essentials of the documentation of garden arrangements for application of building permit. Content standard and essentials of the documentation of garden arrangements for realization of the structure.

3.Landscaping (allowance 4/2)
 
a.Territorial system of ecological stability
b.Landscape plan

 
Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to apply knowledge
-ability to communicate with professionals in different field of study
-ability to organize and plan ahead
-ability to solve problems
-ability to work in interdisciplinary team
-designing and managing projects
-professional knowledge
-skilled at utilizing and processing information

Specific competences:
 
-Ability to comunicate with State Admistration
-Ability to design
-Basic knowledge og land records in Czech Republic
-Kowledge in local and regional planning

Type of course unit: required
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     lecture28 h
     practice14 h
     consultation15 h
     project work10 h
Self-study
     preparation for exam30 h
     elaboration and execution of projects15 h
Total112 h
 
Assessment methods:
Course is finished by exam - namely in the form of a written test. The test has 24 questions. The student must correctly answer at least 16 questions. For completion of the exam the student will test mark: 24 points is the sign of A,-B 23-22 points, 21-20 points-C,-D 19-18 points, 17-16 points-E. If a student receives less than 16 points, gets F grade rating.
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RQPLOS, J. -- ŠTĚPÁN, P. et al.Praktická příručka plánování území a projektování staveb: výklad standardů výkonů a dokumentace, technických norem a postupů pro architekty, urbanisty a inženýry :PrahaVerlag Dashöfer200480-86229-26-2
RQSUPUKA, J. et al.Ekológia urbanizovaného prostrediaZvolenTechnická univerzita vo Zvolene200080-228-0964-0
RQPEKÁREK, M. -- PRŮCHOVÁ, I.Pozemkové právoBrnoMU199680-210-1349-4
RQHAVLAN, P. -- KLIKOVÁ, A. -- PRŮCHA, P.Stavební právo : praktická příručkaPrahaLinde200580-7201-514-1
REŠIMEK, P. -- SVOBODA, M.SVOBODA, M. ŠIMEK, P.: Projektování zahradních a krajinářských úprav a územních systémů ekologické stability. In PLOS, J. ŠTĚPÁN, P. Plánování území a projektování stavebPrahaVerlag Dashöfer200180-86229-26-2
REAmbrožová Z. Dřevěné produkty a konstrukční vazby. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
REAmbrožová Z. Kótování. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
REAmbrožová Z. Odvodnění zpevněných ploch. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
REAmbrožová Z. Schodiště. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
REAmbrožová Z. Technické výkresy. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
REVyhláška č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb;
REVyhláška č. 503/2006 Sb, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření; vč. její přílohy č.4 – pro dokumentaci pro územní řízení
REVýkony a honoráře architektů, inženýrů a technik činných ve výstavbě, ČKA 1997.
REZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Ing. Pavel Čech on 11/21/2017.

Type of output: