Sylabus predmetu TVB - Technické vybavení budov (LDF - LS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TVB
Název předmětu česky:
Technické vybavení budov
Název předmětu anglicky:
Technical equipment of buildings
Semestr:
LS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Clílem předmětu je získání přehledu v oblasti vytápění, elektroinstalací a zdravotně - technických instalací budov.
 
Obsah předmětu:
1.
vytápění (dotace 14/14)
 
a.spotřeba energie na vytápění
b.
výpočty
c.
CAD ve vytápění
d.Využití SW podpory projektování ve vytápění
e.
Rozdělení otopných soustav
f.
Otopná tělesa
g.Podlahové vytápění
h.
Čerpadla, armatury, regulace
i.
Příprava TV

2.
elektroinstalace (dotace 8/8)
3.zdravotně - technické instalace (dotace 6/6)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava prezentace
12 h
zpracování projektů20 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet -- vypracování programů (dvě zprávy -- návrh elektroinstalace a návrh vytápění), účast min. 80%
Zkouška -- povinná písemná část, ústní dle potřeby, úspěšnost min. 70%
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Kol. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Praha: GAS, 2001. 1122 s. ISBN 80-86176-81-9.
KLEPÁRNÍK, J. Návrat k vytápění dřevem - náklady na vytápění. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb: odborný časopis s celostátním rozsahem. 2007. sv. 11, č. 2, s. 38--40. ISSN 1212-4370.
POČINKOVÁ, M. -- TREUOVÁ, L. Vytápění. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 151 s. Stavíme. Zařízení budov. ISBN 978-80-251-3329-3.
CIHELKA, J. a kol. Vytápění a větrání. 1. vyd. Praha: SNTL, 1969. 610 s. Řada energetické lit.

Doporučená:
Pelety: palivo budoucnosti. 1. vyd. České Budějovice: Sdružení Harmonie, 2003. 112 s. ISBN 80-239-1956-3.
MORÁVEK, V. Úsporné vytápění bytů.
Vytápění domů a bytů: druhé zcela přepracované vydání. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 100 s. ISBN 80-247-0642-3.
KLEPÁRNÍK, J. Vytápění s využitím automatických kotlů na tuhá paliva. Ateliér otvorových výplní, izolací a vybavení staveb: odborný časopis s celostátním rozsahem. 2010. sv. 14, č. 4, s. 49. ISSN 1212-4370.
PAPEŽ, K. a kol. Energetické a ekologické systémy budov 2: vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace a osvětlení. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 284 s. ISBN 978-80-01-03622-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 8. 1. 2018.

Typ výstupu: