Course syllabus BP1 - Bachelor Thesis (FFWT - WS 2017/2018)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: BP1
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Bakalářská práce
Název anglicky: Bachelor Thesis
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (10 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2017/2018
Vyučující: Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Odhodlání k úspěchu
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy ekonomických jevů v lesnictví
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost propojovat fakta více oborů do systému člověka při práci.
-Základní prezentační dovednosti
-Znalost základních statistických metod a schopnost jejich aplikace v praktické analýze dat

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Miluše Blechová dne 2. 11. 2017.

Type of output: