Sylabus předmětu SDR - Stavba dřeva (LDF - ZS 2017/2018)Help


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          


Kód předmětu: SDR
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Stavba dřeva
Název anglicky: Wood Anatomy
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2017/2018
Vyučující: doc. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Obsah předmětu:
V této jazykové variantě není obsah předmětu vložen.
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost samostatné práce
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost identifikovat evropské druhy dřev na makroskopické úrovni
-Schopnost identifikovat evropské druhy dřev na mikroskopické úrovni
-Schopnost identifikovat vady dřeva
-Schopnost pracovat s mikroskopem
-Znalost chemického složení dřeva

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Bc. Hana Čerteková dne 4. 9. 2017.

Typ výstupu: