Course syllabus D-ZUZ - Vegetation Establishment and Maintenance (FH - 2017/2018 - post-graduate studies)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: D-ZUZ
Course title in language of instruction: Zakládání a údržba zeleně
Course title in Czech: Vegetation Establishment and Maintenance
Course title in English: Vegetation Establishment and Maintenance
Mode of completion and number of credits: Exam (0 credits), Ph.D. commissional exam (0 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 0/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/0 (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Level of course: doctor
Semester: 2017/2018
Name of lecturer: doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (supervisor)
Prerequisites: none
 
Aims of the course:
The aim is to deepen the knowledge gained by studying master degree program Landscape Architecture in the creation and maintenance of green areas, Landscape Planting and Using green plants.
 
Course contents:
1.Vegetační elements in the landscape (allowance 0/0)
 
a.Vegetation type 1 features in the landscape
b.Creation, production and restoration of vegetation elements on different types of habitats

2.Protective forest belts (allowance 0/0)
 
a.Riparian vegetation and associated watercourses
b.Riparian vegetation and associated reservoirs
c.Associated vegetation communications

3.Biotechnical slope stabilization measures (allowance 0/0)
 
a.green terrace

4.Park forests and forest parks (allowance 0/0)
 
a.The principles of reconstruction of forest on Park forests and forest parks
b.Nature Trails

 
Learning outcomes and competences:
-- item not defined --
Type of course unit: optional
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     consultation40 h40 h
Self-study
     preparation for exam80 h80 h
Total120 h120 h
 
Assessment methods:
Studying the course is completed by a board exam
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RQJUST, T.Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi.PrahaAOPK ČR200580-239-6351-1
RQKUČERA, T. -- CHYTRÝ, M. -- KOČÍ, M.Katalog biotopů České republiky. PrahaAOPK ČR200180-86064-55-7
RQPRŮŠA, E.Pěstování lesů na typologických základech.Kostelec nad Černými lesyLesnická práce200180-86386-10-4
RQSIMON, J. -- VACEK, S.Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách.Kostelec nad Černými lesyLesnická práce2009978-80-87154-27-4
RQSIMON, J.Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany. Obecná část I. Kostelec nad Černými lesyLesnická práce2010978-80-87154-50-2
RQSCHLÜTTER, U.Pflanze als Baustoff. BerlinPatzer Verlag19963-87617-087-7
RQEISELTOVÁ, M.Obnova jezerních ekosystémů.Odborná příručka. The Nature Conservation Buranu Limited, BerkshirePrahaUniverzita Karlova19961-900-442-12-4

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Josef Valášek on 08/24/2017.

Type of output: