Sylabus predmetu BP - Bakalářská práce (PEF - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BP
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky:
Bachelor Thesis
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (8 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Monika Bédiová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tereza Bělochová (zkoušející)
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Blížkovský, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Jana Dundelová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Habanec (zkoušející)
Ing. Pavel Haluza, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc., Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Martin Janků, CSc. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Blanka Kedroňová (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaroslava Klegová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Kolomazník, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Konderla, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcela Kormaňáková, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Kukučková, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaromír Landa, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Laštůvková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Zuzana Machová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Andrea Martinčič (zkoušející)
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martina Morávková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Milena Otavová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Astrida Peruthová (zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Roubalová (zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Hana Stojanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jakub Šácha, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (garant, zkoušející)
Ing. Martin Širůček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zkoušející)
Ing. Jiří Třináctý (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Monika Vencourová (zkoušející)
Ing. Lucie Veselá, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Maroš Zruban (zkoušející)
Prerekvizity:
Bakalářský seminář
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce bakalářskou práci v rozsahu 1,5-3 AA. Bakalářskou prací student prokazuje svou schopnost práce s odbornou literaturou při formulování a řešení problému studovaného oboru.
 
Obsah předmětu:
1.
Zpracování bakalářské práce, pravidelné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
konzultace
10 h
10 h
příprava prezentace
10 h
10 h
zpracování projektů204 h204 h
Celkem224 h
224 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet udělovaný vedoucím práce po odevzdání bakalářské práce. Diplomová práce musí obsahovat veškeré předepsané části a musí být odevzdána v předepsané formě.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Doporučená:
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
Science research writing. London: Imperial College Press, 257 s. ISBN 978-1-84816-309-6.
literatura podle doporučení vedoucího práce / literature according to individual supervisor's recommendations

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno, Boskovice


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 22. 5. 2017.

Typ výstupu: