Course syllabus SVFK1 - Světový jazyk - Francouzština K 1 (PEF - ZS 2017/2018)


     Czech          English          


Kód předmětu:
SVFK1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Francouzština K 1
Název předmětu anglicky: French K 1
Semestr: ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: francouzština
Garant předmětu: Mgr. Ludmila Horáková
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující: Mgr. Eva Bumbálková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
Leçon 1 (dotace 0/0)
 
a.
L'imparfait
b.
Y a une fille qu'habite chez moi

2.
Leçon 2 (dotace 0/0)
 
a.
L'imparfait
b.Dans la maison

3.
Leçon 3 (dotace 0/0)
 
a.Les adjectifs
b.
Dans la maison

4.
Leçon 4 (dotace 0/0)
 
a.
Les pronoms possessifs
b.
À chacun sa musique

5.
Leçon 5 (dotace 0/0)
 
a.
La question
b.
L'interrogation

6.
Leçon 6 (dotace 0/0)
 
a.L'interrogation
b.
Le passé récent
c.L'amour de l'art

7.
Leçon 7 (dotace 0/0)
 
a.Le subjonctif
b.
L'art et la culture

8.
Leçon 8 (dotace 0/0)
 
a.
Le subjonctif
b.
Les arts appliqués

9.
Leçon 9 (dotace 0/0)
 
a.Opakování

10.Leçon 10 (dotace 0/0)
 
a.
La comparaison
b.
La géographie

11.
Leçon 11 (dotace 0/0)
 
a.La négation
b.
Ne...que

12.
Leçon 12 (dotace 0/0)
 
a.Les articles
b.
Quand la pub délire

13.
Leçon 13 (dotace 0/0)
 
a.
Opakování

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
konzultace10 h
příprava na průběžné hodnocení
46 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinen formou samostudia získat znalost klíčové gramatiky a slovní zásoby z kmenové literatury v rozsahu daném v sylabu předmětu. Na konci semestru je ohodnocen formou: započteno/nezapočteno.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Connexions 2. Paris: Didier, 2004. 192 s. ISBN 2-278-05532-1.

Doporučená:
LOISEAU, Y. -- MÉRIEUX, R. Latitudes 2. Paris: Didier, 2009. 192 s. ISBN 2-278-06266-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 22. 5. 2017.

Type of output: