Sylabus předmětu SZEA - Státní zkouška z ekonomie v AJ (PEF - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: SZEA
Název předmětu česky:
Státní zkouška z ekonomie v AJ
Název předmětu anglicky:
State Examin Economics
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (garant)
Prerekvizity:
(Vývoj ekonomického myšlení v AJ nebo nyní Vývoj ekonomického myšlení v AJ) a (Makroekonomie II v AJ nebo nyní Makroekonomie II v AJ) a (Mikroekonomie II v AJ nebo nyní Mikroekonomie II v AJ)
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je ověřit soubornou zkouškou znalosti studentů z oblasti ekonomické teorie na středně pokročilé úrovni. Zkouška obsahuje témata předmětu Mikroekonomie II, Makroekonomie II, Vývoj ekonomického myšlení. Zkouška je součástí státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studia.
 
Obsah předmětu:
1.Státní zkouška (dotace 0/0)
 
a.odborná rozprava k tématům ekonomické teorie

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
komisionální ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 22. 5. 2017.

Typ výstupu: