Sylabus predmetu BS - Bakalářský seminář (PEF - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BS
Název předmětu česky: Bakalářský seminář
Název předmětu anglicky:
Bachelor Seminar
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, etapa A 2/1, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Marcela Basovníková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Veronika Blašková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jaroslav Bukovina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martina Čampulová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Dania (zkoušející)
Ing. Mgr. Jana Dannhoferová, Ph.D. (zkoušející)
Oleg Deev (zkoušející)
Dr. Ing. Miloš Drdla, MBA (zkoušející)
Ing. Jiří Duda, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS. (zkoušející)
PhDr. Jana Dundelová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Lucie Formanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Ing. Jana Gláserová (zkoušející)
Ing. Miloš Grásgruber, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Habanec (zkoušející)
Ing. Vladimír Hajko, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Holoubek, CSc. (zkoušející)
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Naděžda Chalupová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Vít Janiš, BA (Hons), MSc., Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petr Jedlička, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Blanka Kedroňová (zkoušející)
JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Tomáš Konderla, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. (zkoušející)
Mgr. Petr Koráb, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luděk Kouba, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Králíková (zkoušející)
Ing. Kateřina Krchnivá, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Křupalová (cvičící)
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Renata Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Kukučková, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jana Laštůvková, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michaela Macková (zkoušející)
Ing. Michal Mádr, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Andrea Martinčič (zkoušející)
JUDr. Ing. Jitka Matějková (zkoušející)
Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alena Melicharová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Igor Nečas (zkoušející)
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Olbrecht (zkoušející)
Ing. Milena Otavová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Igor Pantůček (zkoušející)
Ing. Astrida Peruthová (zkoušející)
JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM (zkoušející)
Mgr. Hana Porkertová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lenka Procházková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martina Procházková, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Ing. Martin Prokeš, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Petra Ptáčková Mísařová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jiří Rybička (přednášející)
doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumila Salachová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D. (zkoušející)
Mikhail Serebriannikov (zkoušející)
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Veronika Solilová, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jana Stávková, CSc. (přednášející, zkoušející)
Ing. Hana Stojanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Šárka Stojarová, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Střelec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Syrovátka, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Monika Szurmanová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jakub Šácha, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marcel Ševela, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Martin Širůček, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Špirková, PhD. (zkoušející)
Ing. Petr Toman, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Pavel Tomšík, CSc. (zkoušející)
Ing. Jiří Třináctý (zkoušející)
Ing. Jan Turčínek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. (zkoušející)
doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc. (zkoušející)
Mgr. Hana Urbánková, DiS. (zkoušející)
Ing. Jan Vavřina, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Monika Vencourová (zkoušející)
RNDr. Lenka Viskotová, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Bohumil Vítek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Marek Záboj, Ph.D. (zkoušející)
Ing. RNDr. Martina Zámková, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Dana Zapletalová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Stratos Zerdaloglu (zkoušející)
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je volba tématu a vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce. V průběhu předmětu je vypracování oficiální zadání bakalářské práce a je přeloženo vedoucímu ústavu a pak děkanovi ke schválení.
 
Obsah předmětu:
1.
Volba tématu bakalářské práce a tedy i vedoucího práce v rámci nabízených témat fakulty. (dotace 0/4)
2.
Přednášky o pravidlech práce s odborným textem (včetně typografických pravidel). (dotace 14/0)
3.
Podle pokynu vedoucího práce činnosti na bakalářské práci (samostudium, literární rešerše,...) (dotace 0/3)
4.
V závěru semestru společně s vedoucím práce vypracování zadání závěrečné práce a jeho následné předložení ke schválení vedoucím příslušného odborného ústavu a děkanem fakulty. (dotace 0/0)
5.Podrobné informace na: http://pef.mendelu.cz/zp.php (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
14 h
0 h
cvičení7 h
0 h
konzultace2 h
16 h
zpracování projektů
33 h
40 h
Celkem56 h56 h
 
Požadavky na ukončení:
Předložení rozpracovaného tématu s přesnou specifikací cíle a s přehledem doporučené literatury. Zápočet uděluje vedoucí bakalářské práce po jejím oficiálním zadání v zpracovaní stanovené části bakalářské práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
RYBIČKA, J. -- ČAČKOVÁ, P. -- PŘICHYSTAL, J. Průvodce tvorbou dokumentů. 1. vyd. Bučovice: Martin Stříž, 2011. 224 s. ISBN 978-80-87106-43-3.
GERŠLOVÁ, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7431-002-7.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
The essentials of academic writing. New York: Houghton Mifflin Co., 347 s. ISBN 0-618-21599-9.

Doporučená:
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
Dle tématu a doporučení vedoucího práce

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-EM-MO Management obchodní činnosti, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-HPS-F Finance, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-HPS-VS Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-EMAJ-MEAJ Business Economics and Management, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-EM-MCR Management cestovního ruchu, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-EM-ME Manažersko-ekonomický, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
Obor B-EM-SE Sociálně ekonomický obor, prezenční forma, počáteční období ZS 2015/2016
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 20. 9. 2017.

Typ výstupu: