Sylabus předmětu SVN1 - Světový jazyk - Němčina 1 (PEF - ZS 2017/2018)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVN1
Název předmětu česky: Světový jazyk - Němčina 1
Název předmětu anglicky:
German 1
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: němčina
Garant předmětu: Mgr. Ludmila Horáková
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Zuzana Adamová (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Lucie Branná (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Soňa Dyková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev) na úrovní B1.
 
Obsah předmětu:
1.
5. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Volný čas, zájmy, sport
b.
Nepravidelná slovesa v přítomném čase
c.Slovesa s odlučitelnými předponami
d.
Pravidelná slovesa v perfektu

2.
6. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Bydlení, studentský byt
b.
Perfektum nepravidelných a smíšených sloves
c.Perfektum sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami

3.
7. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Oblečení, barvy, materiály
b.
Rozkazovací způsob
c.
Rady

4.
8. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Bern, památky, popis cesty
b.
Směrová příslovce a předložky

5.
9. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Oslavy a svátky
b.Osobní zájmena - skloňovaní,
c.Postavení zájmen ve větě

6.
9. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Oslavy a svátky
b.Skloňování přídavných jmen po neurčitém členu

7.
10. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Hledání a zařizování bytu
b.
Stupňování přídavných jmen a příslovcí
c.
Předložky se 3. a 4. pádem

8.
11. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Kolín nad Rýnem, volný čas ve městě
b.
Zvratná slovesa
c.
Skloňování přídavných jmen po určitém členu

9.
12. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Banka
b.Vedlejší věty
c.
Préteritum

10.
13. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Stresové situace, lidské tělo a zdraví
b.
Spojka „bis“ a „seitdem“
c.
Význam modálních sloves

11.
14. lekce (dotace 0/2)
 
a.
Téma: Mnichov, Oktoberfest, nákup oblečení
b.
Tázací, ukazovací a neurčitá zájmena

12.
15. lekce (dotace 0/2)
 
a.Téma: Vídeň, návštěva města
b.
Nepřímé otázky
c.
Příslovce místa
d.Místní a časové údaje ve větě

13.
Opakování (dotace 0/2)
 
a.
Opakování klíčové gramatiky a slovní zásoby z lekcí 5-15

14.
Souhrnný test (dotace 0/2)
 
a.
Souhrnný test ověřující znalost gramatiky a slovní zásoby z lekcí 5-15

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na zkoušku7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Docházka do cvičení je povinná. Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FÜGERT, N. -- DOUBEK, M. -- BRAUN , B. DaF kompakt neu A1-B1, Kursbuch. Stuttgart: Klett, 2016. 304 s. ISBN 978-3-12-676310-3.

Doporučená:
DOUBEK, M. -- FÜGERT, N. -- BRAUN, B. DaF kompakt neu A1-B1, Übungsbuch. Stuttgart: Klett, 2016. 328 s. ISBN 978-3-12-676311-0.
SPECHT, F. -- GOTTSTEIN-SCHRAMM, B. -- KALENDER, S. Schritte Übungsgrammatik. Ismaning: HUeber, 2010. 184 s. ISBN 978-3-19-301911-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 29. 8. 2017.

Typ výstupu: