Sylabus předmětu RRZEA - Základy environmentalistiky v AJ (FRRMS - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRZEA
Název předmětu česky:
Základy environmentalistiky v AJ
Název předmětu anglicky:
Introduction to Environmentalistics in English
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Ebo Tawiah Quartey, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získává znalosti, na jejichž základě je schopen chápat svět systémově. Rozumí příčinám současného stavu životního prostředí a zásadám možných náprav. Seznámí se a porozumí globálním problémům.
Detailním rozborem základních složek životního prostředí získává student pokročilé dovednosti v oblasti řešení regionálních i lokálních problémů a příčin vzniku znečištění životního prostředí.
Student je schopen samostatně využívat prevenční a moderní nástroje ochrany životního prostředí v rámci udržitelné spotřeby a výroby i udržitelné společnosti.
Při aplikaci environmentálních a ekonomických aspektů ochrany životního prostředí je schopen nést odpovědnost za rozhodování v adekvátních pracovních situacích.
 
Obsah předmětu:
1.
Životní prostředí a udržitelný rozvoj (dotace 0/0)
2.Historie a vývoj environmentu -- člověk a krajinné prostředí (dotace 0/0)
3.
Přírodní, krajinné a životní prostředí České republiky (dotace 0/0)
4.
Krajinné prostředí -- pojetí -- typizace -- společenské vnímání prostředí (dotace 0/0)
5.
Krajinné prostředí - členění, složky a činitele (dotace 0/0)
6.
Analýzy a hodnocení prostředí - postupy a metody (dotace 0/0)
7.
Půda a půdní prostředí (dotace 0/0)
8.
Atmosféra a ovzduší (dotace 0/0)
9.
Voda v krajinném a životním prostředí (dotace 0/0)
10.
Degradace a eroze prostředí (dotace 0/0)
11.
Biota a bioprodukce v krajinném prostředí (dotace 0/0)
12.Ochrana přírody a krajiny (dotace 0/0)
13.
Fondy, programy a projekty péče o ŽP , přírodu a krajinu (dotace 0/0)
14.Operační programy EU - péče o životní prostředí a krajinu -- aplikace v ČR (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
konzultace
20 h
příprava na zkoušku
24 h
příprava prezentace
10 h
zpracování seminární práce
30 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet na základě odevzdané semestrální práce a odprezentovaných výsledků. Ukončení předmětu bude probíhat na základě testových otázek. Zkouška z přednášené látky, doplněné o informace z příslušné studijní literatury.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Development and perspectives of landscape ecology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 498 s. ISBN 1-4020-0919-4.
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2005: Statistical environmental yearbook of Czech republic 2005. 1. vyd. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2005. 473 s. ISBN 80-7212-360-2.
FORMAN, R T T. Land Mosaics : The ecology of landscapes and regions. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 632 s. ISBN 978-0-521-47980-6.
FORMAN, R T T. Landscape Ecology. New York: John Wiley & Sons, 1986. 619 s. ISBN 0-471-87037-4.

Doporučená:
ALLABY, M. A dictionary of ecology. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005. 473 s. ISBN 978-0-19-860905-6.
GOTELLI, N J. A primer of ecology. 4. vyd. Sunderland, Mass.: Sinauer Associates, 291 s. ISBN 978-0-87893-318-1.
Agricultural ecology. New York: Longman Scientific & Technical ;, 1990. 288 s. ISBN 0470214805.
COLLIN, P H. Dictionary of environment & ecology. 5. vyd. London: Bloomsbury, 2004. 228 s. ISBN 0-7475-7201-1.
MOSS, B. Ecology of freshwaters: a view for the twenty-first century. 4. vyd. Chichester: John Wiley & Sons, 2010. 470 s. ISBN 978-1-4051-1332-8.
KRECH, S. -- MCNEILL, J R. Encyclopedia of world environmental history : A-E. Volume 1. New York: Routledge, 2004. 516 s. ISBN 0-415-93732-9.
KRECH, S. -- MCNEILL, J R. Encyclopedia of world environmental history : F-N. Volume 2. New York: Routledge, 2004. 517 s. ISBN 0-415-93732-9.
KRECH, S. -- MCNEILL, J R. Encyclopedia of world environmental history : O-Z, Index. Volume 3. New York: Routledge, 2004. 951 s. ISBN 0-415-93735-33.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
Program B-METSA International Territorial Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2017/2018
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 19. 5. 2017.

Typ výstupu: