Sylabus predmetu MEVPRK - Mechanizace výrobních procesů K (AF - ZS 2017/2018)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: MEVPRK
Název předmětu česky:
Mechanizace výrobních procesů K
Název předmětu anglicky:
Mechanization of production processes
Semestr:
ZS 2017/2018
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 8/7 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Adam Polcar, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět "Mechanizace výrobních procesů" studenty seznamuje se základy mechanizace v zemědělství. V úvodu se věnuje základům mechaniky a její aplikaci u strojních součástí a soustav. Dále se soustředí na energetické nároky různých procesů od výroby přes transfer energie až způsoby zvýšení efektivity. Následuje kapitola o mechanizačních prostředcích v zemědělství, a to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Pozornost je věnována mobilním energetickým prostředkům v zemědělství a jejich využití. Dále jsou studenti seznamováni s prostředky automatizace ve výrobních procesech. Na tuto kapitolu pak naváže část zahrnující údržbu strojů a zařízení a základy diagnostiky. V závěrečné části bude pozornost věnována managementu kvality procesů.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do teorie výroby (dotace 2/2)
 
a.
Produkce a produkt, výrobní cyklus, ekonomická kritéria výroby
b.
Historie mechanizace zemědělské výroby.

2.
Fyzikální principy strojů a zařízení (dotace 4/4)
 
a.Základy mechaniky, strojní části výrobních prostředků
b.
Konstrukční materiály
c.
Technologie strojírenské výroby

3.
Automatizace výroby (dotace 4/4)
 
a.
Měření fyzikálních veličin
b.Prvky automatizace ve výrobě
c.Regulační procesy

4.Energetika a výroba (dotace 4/4)
 
a.
Základy energetiky
b.
Hodnocení energetické efektivity
c.Obnovitelné zdroje energie

5.
Mobilní energetické prostředky (dotace 6/6)
 
a.
Rozdělení mobilních energetických prostředků
b.
Zdroje energie pohybu - motory
c.Konstrukční části mobilních energetických prostředků

6.Údržba a diagnostika strojů (dotace 4/4)
 
a.Základy opravárenství
b.Údržba strojů, ochrana proti korozi
c.
Technická diagnostika

7.
Řízení kvality a normalizace (dotace 4/4)
 
a.Jakost a spolehlivost
b.Management kvality
c.
Technická normalizace

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhKombinované studium
přednáška
24 h
Celkem
24 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MAŠEK, J. -- HEŘMÁNEK, P. Aplikační technika. 1. vyd. České Budějovice: Orion, 2006. 43 s. ISBN 80-903717-0-1.
Farmář. Praha: ISSN 1210-9789.
ČERVINKA, J. Mechanizace rostlinné výroby.
PROCHÁZKA, B. Mechanizace rostlinné výroby. Bratislava : Príroda, 1986.
KEJÍK, C. Mechanizace živočišné výroby: přednášky. 2. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1992. 135 s. ISBN 80-7157-055-9.
ČERVINKA, J. -- ŠTENCL, J. -- KUBÍN, M. -- SALAJKA, L. Mechanization (Laboratory assignments). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 45 s. 1. ISBN 978-80-7509-198-7.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktory. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ;, 2006. 192 s. ISBN 80-86726-15-0.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ČUPERA, J. -- POLCAR, A. -- FAJMAN, M. -- ŠMERDA, T. -- KATRENČÍK, J. Traktory a jejich využití. 2. vyd. Praha: Profi Press s.r.o., 2013. 224 s. ISBN 978-80-86726-52-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-ZS-VSE Všeobecné zemědělství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2016/2017
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 13. 12. 2017.

Typ výstupu: