Course syllabus PKIII - Practical Training III (FH - WS 2017/2018)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: PKIII
Course title in language of instruction: Praktika (mgr.) III
Course title in Czech: Practical Training III
Course title in English: Practical Training III
Mode of completion and number of credits: Exam (8 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 0/6 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction: Czech
Level of course: master continuing
Semester: WS 2017/2018
Name of lecturer: Mgr. Roman Pavlačka, Ph.D. (instructor, lecturer)
doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor, tutor)
Ing. Lukáš Štefl, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, tutor)
Prerequisites: Practical Training II and Bachelor State Exam
 
Aims of the course:
The aim of the course is to make students acquainted with issues of administration of greenery at municipality level and get summary information.
 
Course contents:
1.SYSTEM OF GREENERY AND ADMINISTRATION OF GREENERY. The aim is to solve issues related to the system of greenery as one of the main subsystem of the city. (allowance 0/36)
 
a.Description of actual state of system of greenery and interpretation gained information -- definition of weak and strong aspects, expectation of development, primary conflicts, absences and paradox in current system of greenery. Development project of system of greenery on the level of basic green areas and whole system as well.
This topic has been innovated in the frame of the project No.CZ.1.07/2.2.00/15.0122
b.Analyze actual state of administration of greenery in city -- description of current organization structure and its evaluation, definition of weak and strong aspects, evaluation of current maintenance level -- costs, absences and conflicts in intensity classes of maintenance.
c.Suggestion to improve current state of city greenery -- concept of organization structure of administration, recommendation for completion implements -- reasons and financial demand - This topic has been innovated in the frame of the project No.CZ.1.07/2.2.00/15.0122
d.Revision of current development axis, project of new development axis - This topic has been innovated in the frame of the project No.CZ.1.07/2.2.00/15.0122

2.ADMINISTRATION PROCEEDINGS. The aim is to solve issues related to planning permission proceedings and building permit proceedings (regard to Building act and related public notice). (allowance 0/36)
 
a.Elaboration of part of the documentation for planning permission or building permit -- part of documentation for intention of development, which is liable to planning permission proceedings or building permit proceedings, as is specified in related public notice.
b.Elaboration of the application for administration proceedings for release of planning permission, according to the selected part of documentation.
c.Suggestion of suitable financial source (or sources), according to the character of selected object. The aim is to cover financial demands out of the city budget (e.g. European Union Funds, Operational Program).

3.STATISTIC. Elaboration of obligatory statistics of the project (allowance 0/12)
 
a.Work schedule of the project (student stress)
b.Statistics characteristics of system of greenery
c.Available implements of administration

 
Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-ability to analyse and synthesize
-ability to apply knowledge
-ability to communicate with professionals in different field of study
-ability to create new ideas (creativity)
-ability to organize and plan ahead
-ability to work in interdisciplinary team
-ability to work independently
-basic computing skills
-general knowledge
-professional knowledge
-skilled at utilizing and processing information
-spirit of enterprise
-work in team

Specific competences:
 
-Ability to comunicate with State Admistration
-Ability to synthetise of biological, technical and technological knowledge technique
-Deepen the inter-disciplinary understanding of professional fields of knowledge
-Knowledges and skills necessary for management organization of Landscape architecture objects

Type of course unit: required
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     practice72 h
Self-study
     preparation for regular assessment15 h
     preparation of presentation12 h
     elaboration and execution of projects125 h
Total224 h
 
Assessment methods:
Exam - classification is based on total count of marks gained at colloquiums during elaboration of the project and of marks gained for final evaluation of it (comprehensiveness of the project and its presentation -- poster and verbal act as well. The evaluation consists of three critic. In 1 criticism is possible to obtain 10 points in the second criticism of 50 points in the 3rd criticism of 40 points. Sum of the points corresponds to the final mark. Minimum number of points for obtaining test is 51-grade E. The maximum number is 91 to 100 points - grade A.
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RQPLOS, J. -- ŠTĚPÁN, P. et al.Praktická příručka plánování území a projektování staveb: výklad standardů výkonů a dokumentace, technických norem a postupů pro architekty, urbanisty a inženýry :PrahaVerlag Dashöfer200480-86229-26-2
RQSUPUKA, J. et al.Vegetačné štruktúry v sídlach: parky a záhradyNitraSlovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre2008978-80-552-0067-5
RQBLAŠKOVÁ, M.Dotčené orgány v procesu územního plánování: zásady územního rozvoje, územní plán, vymezení zastavěného území, regulační plán, územní rozhodnutí, územní souhlas, veřejnoprávní smlouav : stav k 31.12.2006BrnoÚstav územního rozvoje2006
RQSUPUKA, J. et al.Ekológia urbanizovaného prostrediaZvolenTechnická univerzita vo Zvolene200080-228-0964-0
REMENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. ZAHRADNICKÁ FAKULTA. Taxon Web: Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0084 [online]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, 2013. Dostupné z: http://www.taxonweb.cz
RESbírka historických plánů objektů památek krajinářské architektury": evidenční číslo 1-349 : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]
RESVOBODA, M. ŠIMEK, P.: Projektování zahradních a krajinářských úprav a územních systémů ekologické stability. In PLOS, J. ŠTĚPÁN, P. Plánování území a projektování staveb. Verlag Dashöfer: 2001-2007. část 19.
REŠIMEK, P.: Standardy obsahu projektové dokumentace zahradních úprav - obsah a příklady. Zahrada-park-krajina, 2000, č.2, s.6-9.
REŠtefl L. Systém zeleně sídla a nástroje pro jeho správu. Mendelova univerzita: Brno 2013. Poster digitální. Financováno z: Projekt OP VK Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici, reg. číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0084.
REVyhláška č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb; vč. její přílohy č.1; pro dokumentaci pro stavební řízení
REVyhláška č. 503/2006 Sb, o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření; vč. její přílohy č.4; pro dokumentaci pro územní řízení
REVyhláška č. 526/2006 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení stav. zák.
REZákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Josef Valášek on 05/19/2017.

Type of output: